pacientska organizácia pre všetkých, ktorých sa únik moču dotýka

Zoznam fyzioterapeutov so zameraním na liečbu inkontinencie moču

Bc. Ľubica Ševčíková
Pracovisko:
MediCare BN, s.r.o., Bánovce nad Bebravou, Školská 769/25, 957 01
Kontakt:
0908/264855
sevcikova.lubka@gmail.com

Mgr. Bc. Henrieta Jablonská
Pracovisko:
Body - Centrum
J. Švernu 1736/14, Zvolen, 960 01
Kontakt:
0910/988088
bodycentrum55@gmail.com

Katarína Hanuliaková, MSc
Pracovisko:
Katarina Hanuliakova
Kontakt:
msc.katarina.hanuliakova@gmail.com

Mgr. Barbara Nádašiová
Pracovisko:
Nemocnica Poprad, rehabilitačné oddelenie
Banícka 803/28, 058 45 Poprad
Kontakt:
0949/129986
barbara.nadasiova@gmail.com

Bc. Jana Školníková
Pracovisko:
PhysikalischesInstitut
Wiener Strasse 12-16, Schwechat 2320, Austria
0907/185 789
jskolnikova@gmail.com

Mgr. Veronika Ondrášiková
Pracovisko:
Mgr. Veronika Ondrášiková, Brnianska 43, Bratislava 81104
Kontakt:
0917/391788
veronikasobolova@gmail.com

Mgr. Magdaléna Csolti
Pracovisko:
Revitalis
Pekná cesta 15, 83152 Bratislava
Kontakt:
0903/526192
csolti.magdalena@gmail.com

Mgr. Lucia Švantnerová 
Pracovisko:
Kúpele Číž, Číž 48, 98043 Číž
Kontakt:
0948160599 
lucia.svantnerova7@gmail.com

Mgr. Zuzana Woleková
Pracovisko:
Centrum aktívnej fyzioterapie, Fit Mama, Grosslingova 46, 811 09, Bratislava
Kontakt:
0902406192
info@fit-mama.sk

Odborný garant
Člen ICS
Člen sekcie pre fyzioterapiu 
Medzinárodnej spoločnosti pre inkontinenciu
ICS Physiotherapy Committee

doc.et.doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD., Cert.MDT 
Pracovisko:
KFBLR LF UPJŠ a UNLP, Rastislavova 43, Košice

a

Fyzioterapia v gynekológii a urológii, Poliklinika Centrum s.r.o., Brigádnicka 2, Košice
Kontakt:

0944400846
magdalena.hagovska@gmail.com
https://www.ics.org/committees/physiotherapy