pacientska organizácia pre všetkých, ktorých sa únik moču dotýka

Zoznam fyzioterapeutov so zameraním na liečbu inkontinencie moču

Košice
doc. PhDr.Magdaléna Hagovská, PhD., Cert.MDT
1.KFBLR LF UPJŠ a UNLP
Tel.: 0944400846
E-mail: 
lehag@centrum.sk

2. Fyzioterapia v gynekológii a urológii
Poliklinika Centrum s.r.o.
Brigádnická 2, 
040 11  Košice
Web: 
http://www.mck-ke.sk/specializovane-ambulancie

Bc. Katarína Krempaská,
Tel.: 0907 022 806
E-mail: 
katarina.krempaska@gmail.com

Zvolen
Mgr. Henrieta Jablonská
BODY-CENTRUM s.r.o
Sídlo: 1. Mája 131/20, 960 01 Zvolen
Prevádzka: J. Švermu 1736/14, 960 01 Zvolen
Info a objednávky na tel.č:  0907 49 29 39
E-mail: 
bodycentrum55@gmail.com
www.bodycentrum.sk

Žilina
Mgr. Erika Kubová,
Ambulancia liečebnej RHB,
Tel.: 0949  284 769

Mgr. Lenka Jatiová
0907 512 390
Web: 
www.fyzioterapiafunaction.sk

Mgr. Lucia Rolčeková
Active Clinic,
Tel.: 0917 157 801
E-mail: 
lucia@activeclinic.sk

Bratislava
Mgr. Zuzana Woleková
Centrum aktívnej fyzioterapie.
Tel.: 0902 406 192
E-mail: 
info@fit-mama.sk

Ružomberok
PhDr. Anna Butorova, PhD.
Katedra fyzioterapie - Katolícka univerzita v Ružomberku
Tel.: 0908925863
E-mail: 
anna.butorova@ku.sk

Stará Ľubovňa
Mgr. Zuzana Repková
Fyziofit - reh.centrum pohybu a zdravia
Tel.: 0907 764 722
E-mail: 
repkova@innet.sk
www.fyziofit.sk

Stupava
Mgr. Monika Širočková,
Prima Rehab
Tel.: +421 905 891 205
E-mail: 
monika.sirockova@gmail.com
www.primarehab.sk