Chceme Vás požiadať o vyplnenie krátkeho anonymného dotazníka.

Občianske združenie InkoFórum, obhajuje potreby ľudí a pacientov trpiacich únikom moču pri legislatívnych a systémových zmenách.

Častokrát sa pri týchto zmenách pocity a názory pacienta neberú do úvahy. InkoFórum sa snaží túto prax zmeniť.

Aktuálne sa od 1. júla v Zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok zmenili ceny inkontinenčných pomôcok. 

Preto Vás chceme požiadať o vyplnenie nasledovného dotazníka, aby sme lepšie pochopili, ako Vám táto zmena ovplyvnila život, aby sme Váš názor mohli tlmočiť zainteresovaných inštitúciám.

Pripravili sme dotazník pre osoby s inkontinenciou aj pre osoby, ktoré sa starajú o pacientov s inkontinenciou, nájdete ich nižšie.
Vyberte si ten, ktorý sa vás týka a vyplňte ho priamo na tejto stránke, zaberie to len minútku.

Vopred ďakujeme za Váš čas a spoluprácu.

Tím InkoFórum, o.z.

Neviete, na koľko inkontinenčných pomôcok máte nárok?

Vypočujte si rozhovor s riaditeľkou slovenskej asociácie dodávateľov zdravotníckych pomôcok pani Dankovou, ktorá nám vysvetlila momentálnu situáciu.

l

DOTAZNÍK pre osobu s inkontinenciou používajúcu absorpčné / inkontinenčné pomôcky (vložky, plienky, plienkové nohavičky, podložky a iné)

l

DOTAZNÍK pre osobu starajúcu alebo žijúcu s človekom s inkontinenciou, ktorý používajúca absorpčné / inkontinenčné pomôcky (vložky, plienky, plienkové nohavičky, podložky a iné)

Ak sa staráte o viac inkontinentných osôb, vyplňte dotazník za každú osobu zvlášť.