pacientska organizácia pre všetkých, ktorých sa únik moču dotýka

Kurz pre fyzioterapeutky

Pozývame vás na Ministerstvom zdravotníctva certifikovaný kurz pre fyzioterapeutov, ktorí majú záujem rozšíriť si svoju kvalifikáciu v oblasti dysfunkcie svalov panvového dna a inkontinencie moču.

Počet hodín: 40 
Počet kreditov: 24

Spôsob ukončenia: úspešné zvládnutie písomnej a praktickej skúšky
Termín 1. časti: 26. a 27. september 2020
Termín 2. časti: 5. a 6. december 2020.

Program:
Program - certifikovaný kurz pre fyzioterapeutky >>>

Podmienky na zaradenie do certifikovaného kurzu

1. vysokoškolské vzdelanie prvého a druhého stupňa v študijnom odbore fyzioterapia, a VOV v odbore fyzioterapia
2. najmenej dvojročná štandardná fyzioterapeutická prax

Lektori fyzioterapeuti: 
doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD., Cert.MDT
Mgr. Zuzana Woleková
Prof.MUDr.Ján Švihra, PhD. - urológ
Doc.MUDr.Peter Urdzík, PhD., MPH - gynekológ

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom formulára, alebo nahlásením svojho mena, ID komory a špecializácie na info@inkoforum.sk

Viac info na tel.čísle 0903 64 44 57 (Marica Laščeková)

CAPTCHA
Opíšte text z obrázku