pacientska organizácia pre všetkých, ktorých sa únik moču dotýka

Prevencia inkontinencie moču v 21. storočí

OZ InkoFórum si Vás dovoľuje pozvať na Odborný seminár s názvom Prevencia inkontinencie moču v 21. storočí.  Odborným garantom seminára je prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD..

Po úspechu našej odbornej konferencie, sme sa rozhodli priblížiť problematiku inkontinencie moču odbornej verejnosti aj v ďalších regiónoch Slovenska.

Účasťou na seminári získate 2 kredity. Účasť na seminári je zadarmo.

Seminár sa uskutoční dňa 1.3. vo Fakultnej nemocnice s poliklinikou Kramáre, 9.3. v Univerzitnej nemocnici Martin a 23.3. v Univerzitnej nemocnici LP v Košiciach. Začiatok podujatia je vždy o 15.30 hod.

Ste srdečne vítaný.


Návratka + program 2016 | Bratislava >>

Návratka + program 2016 | Košice >>

Návratka + program 2016 | Martin >>