pacientska organizácia pre všetkých, ktorých sa únik moču dotýka

Prieskumy

V roku 2012 sme realizovali v spolupráci agentúrou Dicio prieskum, ktorého cieľom bolo zistiť povedomie o problematike úniku moču medzi obyvateľstvom.

Máme k dispozícii nasledovné zaujímavé výsledky:

Z výsledkov vidieť, že inkontinencia sa dotýka veľkého množstva ľudí a to nielen samotných pacientov. Veľa krát aj príbuzných, ktorí sa o takéhoto pacienta starajú. Až 89 % opýtaných pozná pojem inkontinencia. Pričom však iba 2/3 populácie informácie o tomto probléme skutočne zaregistrovali.

Alarmujúce je, že až 15 % trpiacich nevyhľadá pomoc vôbec. Pritom inkontinencia aj podľa slov prof. Švihru, popredného odborníka z oblasti urológie a predsedu Odborného výboru OZ InkoFórum, výrazne znižuje kvalitu života, vyvoláva pocity zahanbenia a frustrácie a v prípade, ak sa pacient nerozhodne svoj problém riešiť, môže viesť až k stavom úzkosti, menejcennosti a depresie. Navyše únik moču môže byť iba sprievodným javom iného závažného ochorenia. Preto rozhodnutie sa pacienta nenavštíviť s týmto problémom lekára, je možné označiť v niektorých prípadoch až za hazard so svojím zdravím.

Najzávažnejším zistením z prieskumu bolo, že až 37 % opýtaných nevie, ako by daný problém riešilo. Pritom riešenie môže byť pomerne jednoduché. Nie je potrebné sa ho báť. Niekedy stačia zmeny správania pri močení alebo posilňovanie svalov panvového dna. Spolu so svojím lekárom môžete rozhodnúť, ktoré riešenie je pre vás to najlepšie.