pacientska organizácia pre všetkých, ktorých sa únik moču dotýka

Semináre

SEMINÁRE PRE LAICKÚ VEREJNOSŤ

Naše OZ InkoFórum organizuje zadarmo po dohode s inými organizáciami semináre zamerané na riešenia spojené s únikom moču. Seminár je rozdelený do troch častí. V prvej časti skúsený odborník vysvetľuje zrozumiteľným spôsobom anatómiu močového ústrojenstva.

Druhá časť je aktívna, kedy si účastník seminára môže sám pod vedením rehabilitačného pracovníka vyskúšať cviky na posilnenie svalov panvového dna, ktoré sú veľmi vhodným riešením inkontinencie.

Tretiu časť nazývame "Otázky a odpovede" a je zo všetkých častí najobľúbenejšia, pretože náš odborník má dostatok času, aby účastníkom zodpovedal všetky ich otázky. Semináre sú zadarmo a organizovali sme ich napr. v OZ Nádej, či Lige proti reumatizmu na Slovensku. V prípade záujmu nás kontaktujte na info@inkoforum.sk

Našimi odborníkmi sú PhDr. Anna Butorová, PhD., PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD., cert. MDT, Mgr. Erika Kubová, prof. Ján Švihra, PhD., atď.