pacientska organizácia pre všetkých, ktorých sa únik moču dotýka

Týždeň kontinencie 2015

Miesta: Univerzitná nemocnica BA, Detská fakultná nemocnica BA, Roosveltova nemocnica BB, Univerzitná nemocnica Martin, Fakultná nemocnica TT, Univerzitná nemocnica KE

Termín: 24.6.2015

Čas: 8:00 – 14:00 hod

Forma: Stánky, na ktorých kvalifikované zdravotné sestry poskytovali informácie týkajúce sa úniku moču a stolice a rozdávali informačné materiály
Téma: Príčiny inkontinencie, ktoré sa dajú riešiť (obezita, oslabené svaly panvového dna,...)

Prečítajte si celé vyhodnotenie aktivity "Týždeň kontinencie 2015" na nasledovnej linke >>>