pacientska organizácia pre všetkých, ktorých sa únik moču dotýka

Týždeň kontinencie 2016

Miesta: Univerzitná nemocnica BA, Detská fakultná nemocnica BA, Poliklinika Vajnorská BA, Roosveltova nemocnica BB, Poliklinika Šamorín, Univerzitná nemocnica Martin, Fakultná nemocnica TT, Univerzitná nemocnica KE, Fakultná nemocnica Nitra – SPOLU 9 zdravotníckych zariadení.

Termín: 22.6.2016
(pre porovnanie minulý rok boli stánky v 6 nemocniciach)

Čas: 8:00 – 14:00 hod

Forma: Stánky, na ktorých kvalifikované zdravotné sestry poskytovali informácie týkajúce sa úniku moču a stolice, komunikovali s pacientami a zdravotným personálom a rozdávali informačné materiály.

Prečítajte si celé vyhodnotenie aktivity "Týždeň kontinencie 2016" na nasledovnej linke >>>