pacientska organizácia pre všetkých, ktorých sa únik moču dotýka

Doc. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.

 Po ukončení štúdia v roku 1973 pracoval ako sekundárny lekár interného odd. Nové Zámky, o tri roky neskôr ako praktický lekár pre dospelých v ambulancii Elektrosvit Nové Zámky. Od roku 1990 do r. 1995 bol externým vedúcim katedry Všeobecného lekárstva  MZ. Okrem iných je členom Ústrednej komisie racionálnej farmakoterapie, bol členom Spolku lekárov v Nových Zámkoch, republikového výboru Spoločnosti všeobecného lekárstva, prezidentom Regionálnej komory SLK Nové Zámky, predsedom republikového výboru  Asociácie súkromných  lekárov SLK a od r 2000 pracuje vo funkcii prezidenta Slovenskej lekárskej komory (SLK). Je autorom 44 publikácií v odbornej literatúre. Predniesol 98 prednášok na odborných podujatiach. Taktiež je autorom kapitol v piatich odborných publikáciách pre postgraduálne vzdelávanie lekárov