pacientska organizácia pre všetkých, ktorých sa únik moču dotýka

doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD., cert. MDT

Pracuje ako fyzioterapeutka od roku 1998. Od roku 2009 pôsobí na KFBLR lekárskej fakulty UPJŠ a UNLP v Košiciach. V roku 2010 získala titul PhD. Od roku 2005 sa venuje fyzioterapeutickej liečbe inkontinencie moču, ako aj výskumnej činnosti v danej problematike. Je autorkou 70 vedeckých prác a 6 knižných publikácii. Prednáša na domácich a zahraničných vedeckých a odborných konferenciách.

Podieľa sa aj na pregraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní fyzioterapeutov, medikov a ošetrovateliek. Je členkou Medzinárodnej spoločnosti pre kontinenciu - ICS. V roku 2017 úspešne obhájila habilitačnú prácu v odbore kinantropológia na Masarykovej Univerzite v Brne, od 1.2.2018 je menovaná docentkou.