pacientska organizácia pre všetkých, ktorých sa únik moču dotýka

MUDr. Ján Galád

Absolvent Lekárskej fakulty v Košiciach 1985, Atestácia I. stupeň -1989, Atestácia II. stupeň - 1993
Certifikát - Ultrazvuk - v gynekológii pôrodníctve 1994, Atestácia - gynekologická urológia 2006
Atestácia - ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve 2007 ,
2003-2006 vedecký sekretár Sekcie gynekologickej urológie SGPS
Od r 2006 - predseda Sekcie gynekologickej urológie SGPS
Člen skúšobnej komisie pre atestáciu gynekologickej urológie
Absolvoval krátkodobé pobyty na pracoviskách doma aj v zahraničí (Olomouc , Brno, Praha Florencia, Lubľana , Paríž ). Publikuje a prednáša na domácich a medzinárodných konferenciách.
Zavádzal nové operačné techniky v liečbe inkontinencie moča na viacerých pracoviskách na Slovensku.