pacientska organizácia pre všetkých, ktorých sa únik moču dotýka

MUDr. Ľubomír Lachváč, PhD.

V roku 1989 ukončil štúdium na LF UPJŠ Košice. Od roku 1989 pôsobí vo Fakultnej nemocnici v Košiciach. Od roku 1990 je členom Slovenskej lekárskej spoločnosti. Nepretržite  venuje urologickej praxi, prednáša na domácich a zahraničných konferenciách. Získal ocenie Slovenskej urologickej spoločnosti za najlepšiu publikáciu v roku 1997 a 2000.  V roku 2005 až 2006 študoval na renomovanej urologickej klinike vo Veľkej Británii. Pôsobí ako asistent profesora  na Medicínskej fakulte v Košiciach.