pacientska organizácia pre všetkých, ktorých sa únik moču dotýka

MUDr. Tomáš DANYS, PhD., MPH

Promócia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského Bratislava v roku 1994.

Atestácia v odbore gynekológia a pôrodníctvo I.stupňa v roku 1997, II. stupňa vrátane certifikátu z ultrazvukovej diagnostiky v roku  2002, subšpecializácia v subodbore gynekologická urológia v roku 2006. Ukončenie doktorandského štúdia (PhD) v odbore gynekológia a pôrodníctvo v roku 2004.  Titul MPH (master of public health – odborník na riadenie zdravotníctva) obhájený na Slovenskej zdravotníckej univerzite Bratislava v roku 2014.

V rokoch pracoval 1994 – 2005 na Gynekologicko-pôrodnícka klinike  FNsP Nové Zámky, od roku 2005 pracuje vo vlastnom súkromnom zdravotníckom zariadení na gynekologicko-pôrodníckej a urogynekologickej  ambulancii.

Pracuje ako vedecký sekretár Sekcie gynekologickej urológie SGPS SLS a člen revíznej komisie výboru SGPS SLS.

Absolvoval krátkodobé pobyty na špecializovaných pracoviskách (Praha, Olomouc, Groningen, Sheffield). Publikuje v odborných aj lifestylových časopisoch a prednáša na odborných konferenciách.