pacientska organizácia pre všetkých, ktorých sa únik moču dotýka

PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD., cert. MDT

Pracuje ako fyzioterapeutka od roku 1998. Od roku 2009 pôsobí na KFBLR lekárskej fakulty UPJŠ  a UNLP v Košiciach ako odborná asistentka. V roku 2010 získala titul PhD. Od roku 2005 sa venuje fyzioterapeutickej liečbe inkontinencie moču. Je autorkou 40 vedeckých prác a 6 knižných publikácii. Prednáša na domácich a zahraničných konferenciách.Garantuje  postgraduálne štúdium Fyzioterapia porúch CNS. Je členkou Medzinárodnej spoločnosti pre kontinenciu.