pacientska organizácia pre všetkých, ktorých sa únik moču dotýka

Prof. MUDr. Ladislav Valanský, PhD.

V roku 1971 ukončil štúdium na LF UPJŠ Košice. Od roku 1989 pôsobí ako prednosta Urologickej kliniky LF UPJŠ. Je členom výboru Slovenskej  urologickej spoločnosti a predsedom jej Sekcie pre kontinenciu, členom Spoločnosti pre enurézu a subregionálneho výboru Slovenskej lekárskej komory. Ďalej má post národného delegáta Európskej rady pre urológiu, pracuje ako krajský odborník pre urológiu. Je autorom a spoluatuorom 113 vedeckých a odborných prác, autorom kapitol v 4 krajinách, 121 prednášok prezentovaných okrem SR aj v zahraničí (Fínsko, Švédsko, Grécko,, Hong-Kong, Maďarsko, Singapúr, Česká republika). Je  nositeľom  ceny SUS za najlepšiu publikáciu, Striebornej  medaily SLS, Genersichovej medaily (Maďarsko)