pacientska organizácia pre všetkých, ktorých sa únik moču dotýka

Poslanie a ciele občianskeho združenia Inkofórum

Kto by už chcel rozprávať o úniku moču?
 
My chceme. Sme občianske združenie InkoFórum. Sme je dobrovoľnou, nezávislou pacientskou organizáciou zameranou na pomoc osobám trpiacim inkontinenciou. Naším cieľom je, aby sa každý cítil prirodzene, keď o úniku moču bude rozprávať.  Únik moču = inkontinencia. Mnohí ľudia si mylne myslia, že inkontinencia „sa stane“, keď človek dosiahne určitý vek.
 
Aký je náš hlavný obsah činnosti?

  • poskytujeme poradenstvo novým pacientom, ktorým práve bolo diagnostikované dané ochorenie, 
  • informujeme pacientov o novinkách v zdravotnej starostlivosti, 
  • prispievame svojimi skúsenosťami a radami do legislatívneho procesu, 
  • nadväzujeme spoluprácu medzi lekármi a pacientmi, 
  • šírime osvetu o danom ochorení na verejnosti...

Zároveň tvoríme Fórum na výmenu skúseností, informácií, odporúčaní ako aj na diskusiu.
 
Pridajte sa k nám. Jednotný a silný hlas pacienta má zmysel. Navzájom si dokážeme pomôcť, poradiť ako aj zaujať jasné stanovisko k veciam, ktoré sa nás týkajú.