pacientska organizácia pre všetkých, ktorých sa únik moču dotýka

Členstvo

Ďakujeme za Váš záujem stať sa naším členom, členom OZ InkoFórum.

Vďaka členstvu získate prehľad o problematike úniku moču, získate zľavy z účastníckych poplatkov nami pripravovaných podujatí, máte možnosť získať zadarmo vzorky zdravotníckych pomôcok alebo byť informovaný o novinkách v zdravotnej starostlivosti.

Členom združenia sa môžu stať ako fyzické tak aj právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi združenia.

Pridružené členstvo v združení vzniká na základe prihlášky po schválení prijatia za člena Predsedom združenia.

Nadobudnutie členstva sa datuje dňom schválenia prihlášky Predsedom združenia.

Prihlášku je možné vyplniť cez internet, prípadne je možné prihlášku vytlačiť a zaslať na kontaktnú adresu poštou alebo faxom. 

Prihlášku za pridruženého člena občianskeho združenia InkoFórum (.doc) >>>

Prihlášku za pridruženého člena občianskeho združenia InkoFórum (.pdf) >>>