pacientska organizácia pre všetkých, ktorých sa únik moču dotýka

Spolupráca

Naše občianske združenie spolupracuje so subjektmi alebo inštitúciami, ktorým môžeme pomôcť pri riešení otázok súvisiacich únikom moču a prípadne aj stolice. Okrem odborných lekárskych a zdravotníckych spoločností rozvíjame spoluprácu aj s mimovládnymi organizáciami, svojpomocnými skupinami a občianskymi združeniami.
Na týchto stránkach môžete nájsť ich zoznam.

Slovenský zväz telesne postihnutých
http://www.sztp.sk

Celorepublikový, dobrovoľný, humanitný a nepolitický subjekt, otvorený pre každého občana, ktorý sa chce podieľa? na jeho poslaní. SZTP združuje občanov s telesným postihnutím a ťažkým telesným postihnutím, rodičov telesne postihnutých detí, rodinných príslušníkov telesne postihnutých občanov, priaznivcov telesne postihnutých bez rozdielu národnosti, štátnej príslušnosti, pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického, či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnostnej alebo k etnickej menšine, majetku, rodu, alebo iného postavenia.

Inco Forum – česká republika
http://www.incoforum.cz

Inco Forum zriadila Česká společnost podpory zdraví (ďalej len ČSPZ) v intenciách svojich stanov ako poradný zbor garantujúci vysokú odbornú úroveň osvetového programu zameraného na pomoc osobám trpiacich inkontinenciou. Inco forum predovšetkým usiluje o zlepšenie postavenia pacientov Českej republiky trpiacich inkontinenciou a skvalitňovania zdravotníckej starostlivosti o nich.

Liga proti reumatizmu

www.mojareuma.sk

Liga proti reumatizmu na Slovensku (LPR SR) je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 1990 z iniciatívy skupiny pacientov a zamestnancov vtedajšieho Výskumného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch. PRe SR organizuje spoluprácu všetkých, ktorí chcú, môžu a vedia pomôcť reumatikom.

Združenie sclerosis multiplex Nádej

http://www.sclerosis-multiplex.sk/

Občianske združenie slovenských pacientov s diagnózou skleróza multiplex.