pacientska organizácia pre všetkých, ktorých sa únik moču dotýka

ODBORNÁ KONFERENCIA

Týmto si Vás dovoľujeme pozvať na pasívnu účasť na Odbornej konferenci InkoFóra,
ktorá sa uskutoční 30.04.2022 od 9:00 hod., Hotel Jánošík, Liptovský Mikuláš s nosnou témou:
KONZERVATÍVNA A MINIMÁLNE INVAZÍVNA LIEČBA MOČOVEJ INKONTINENCIE

Hlavným cieľom konferencie je zvýšiť odborné poznatky o problematike inkontinencie moču v oblastiach prevencie a možností riešenia úniku moču a to najmä u lekárov prvého kontaktu a lekárnikov.
Dôraz kladieme na skvalitnenie života pacientov prostredníctvom zvýšenia informovanosti odbornej verejnosti.

Konferenciu realizuje občianske združenie InkoFórum.
Hlavným organizátorom konferencie je Slovenská lekárska spoločnosť  a Slovenská lekárnicka spoločnosť.
Odbornými garantmi konferencie sú Dr. h. c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc. a PharmDr. Ondrej Sukeľ.

Konferencia je určená pre lekárov a lekárnikov, účastníci sa môžu účastniť konferencie OSOBNE alebo ONLINE.

Konferencia je zaradená do kreditného systému vzdelávania ARS CME a SLeK. Každý účastník, či už s osobnou účasťou alebo online, získa 4 kredity.

Prihlásiť sa na konferenciu môžete do 24.4.2022 vyplnením údajov v on-line formulári nižšie alebo zaslaním vyplnenej prihlášky, ktorú si stiahnete nižšie, na info@inkoforum.sk

Prihláška tu >

Program konferencie tu >

V prípade otázok a potreby ďalších informácií nás prosím kontaktujte na 0908 133 051.

Tešíme sa na vašu účasť.

Adriana Pobehová
predseda InkoFórum, o.z.

CAPTCHA
Opíšte text z obrázku