Čo je predmetom pilotného testovania?

Opakovane použiteľný TENA SmartCare Change Indicator, ktorý upozorní rodinného opatrovateľa, keď je vhodné blízkej osobe inkontinenčnú pomôcku vymeniť.

Aké sú výhody používania indikátora?

  • zníženie potreby častých a nepotrebných manuálnych kontrol absorpčnej pomôcky
  • blízkej osobe poskytuje väčšiu dôstojnosť a lepší odpočinok
  • rodinnému opatrovateľovi prináša istotu, že je blízka osoba v pohodlí

Koho hľadáme na pilotné testovanie?

  • rodiny, kde blízka osoba trpí inkontinenciou 3. stupňa, je čiastočne alebo plne imobilná, o ktorú sa stará rodinný opatrovateľ

Ako prebieha pilotné testovanie?

Vybraná blízka osoba v spolupráci s rodinným opatrovateľom používa počas doby trvania pilotu (2-3 mesiace) bezplatne dodaný TENA SmartCare Change Indicator.
Každá vybraná blízka osoba obdrží taktiež pomôcky TENA na celú dobu trvania pilotu a na záver darček v podobe produktov značky TENA.
Pilotné testovanie začína na jeseň 2023.

PRIHLÁSTE SA

Pokiaľ máte záujem prihlásiť seba, rodinného príslušníka alebo osobu, o ktorú sa staráte, vyplňte nasledovnú nezáväznú prihlášku.
Pokiaľ poznáte vhodnú osobu, pre ktorú by bolo testovanie prínosné, prosím prepošlite jej tento email.