pacientska organizácia pre všetkých, ktorých sa únik moču dotýka

Limity absorpčných pomôcok

Do 30.9. 2013 je aktuálna nasledovná úhrada absorpčných pomôcok. Absorpčné pomôcky je možné v rámci stanoveného finančného limitu kombinovať. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na info@inkoforum.sk

Limit skupiny B - Zdravotnícke pomôcky pre inkontinenciu, retenciu moču

PODSKUPINA

Názov druhu zdravotníckej pomôcky

Trieda

iNDIKAčNé

OBMEDZENIA

Množstvový

Limit

Finančný

limit

 

 

 

 

úhrnná suma 15,74 eura za mesiac pre druhý stupeň inkontinencie, a to zdravotnícke pomôcky skupiny B1.1, B2.1, B2.2, B4

 

 

 

 

 

úhrnná suma 55,32 eura za mesiac pre tretí stupeň inkontinencie, a to zdravotnícke pomôcky skupiny B1.2, B2.1, B2.2, B3.1, B3.2, B4, B5

 

B1

Vložky

 

B1.1 Vložky pre druhý stupeň inkontinencie

vek od troch rokov

druhý stupeň inkontinencie

   

B1.2 Vložky pre tretí stupeň inkontinencie

vek od troch rokov

tretí stupeň inkontinencie

60 kusov za mesiac

 

B2

Vkladacie plienky

B2.1 Vkladacie plienky mužské

vek od troch rokov

druhý stupeň a tretí stupeň inkontinencie

   

B2.2 Vkladacie plienky

ženské

vek od troch rokov

druhý stupeň a tretí stupeň inkontinencie

   

B3

Plienkové nohavičky

B3.1 Plienkové nohavičky detské

B3.2 Plienkové nohavičky

vek od troch rokov

tretí stupeň inkontinencie

vek od troch rokov

tretí stupeň inkontinencie

   

B4

Fixačné nohavičky

 

vek od troch rokov

druhý a tretí stupeň inkontinencie

   

B5

Podložky pod chorých

 

vek od troch rokov

tretí stupeň inkontinencie

60 kusov za mesiac

 

B6

Kondómy

   

30 kusov za mesiac

 

B7

UrináLne vrecká

   

20 kusov za mesiac

 

B8

Držiak

   

2 kusy za rok

 

B9

Pripevňovací pás

   

dva kusy za rok

 

B10

Pomôcky pre autokatetrizáciu

 

chronická retencia moču

ak počas každoročného urodynamického vyšetrenia presiahne tlak detrúzora 40 cm vodného stĺpca pri objeme nižšom ako 400 ml

120 kusov za mesiac

150 ks za mesiac maximálne až 180 ks za mesiac

 

B11

PREPLACHOVÉ SYSTÉMY PERMANENTNÝCH MOČOVÝCH KATÉTROV

 

U chorých s močovým katétrom, pri ktorých dochádza k zvýšenej tvorbe hlienu a k zvýšenému výskytu infekcií po náhradách močového mechúra

Podľa potreby na základe zdravotného stavu

 

Stanovuje sa minimálna savosť nad 120 ml pre vložky absorpčné v podskupine B1.1 Vložky pre druhý stupeň inkontinencie

Stanovuje sa minimálna savosť 800 ml a viac pre vložky absorpčné v podskupine B1.2 Vložky pre tretí stupeň inkontinencie

Vysvetlivky:
Prvý stupeň inkontinencie moču – občasný únik moču, t.j. únik po kvapkách alebo únik maximálne dva razy denne.

Druhý stupeň inkontinencie moču – častý únik moču, únik prúdom niekoľkokrát cez deň objektivizovaný dôslednou anamnézou, zhodnotením mikčného denníka, alebo plienkovým testom
a) stresová inkontinecia moču – pri normálnej funkcii zvierača,
b) hyperaktívny mechúr s inkontinenciou moču – príčina nonneurogénna,
c) zmiešaná inkontinencia moču podľa písmen a) a b).

Tretí stupeň inkontinencie moču – trvalý únik moču, únik niekoľkokrát denne aj v noci v ľahu, tento stupeň predovšetkým u ležiacich poistencov môže byť spojený aj s inkontinenciou stolice
a) fistuly,
b) stresová inkontinencia moču – pri strate funkcie zvierača,
c) hyperaktívny mechúr s inkontinenciou moču – príčina neurogénna,
d) zmiešaná inkontinencia moču podľa písmen b) a c),
e) inkontinencia stolice – izolovaná alebo kombinovaná s inkontinenciou moču.

Určený stupeň inkontinencie sa uvedie na lekársky poukaz spôsobom určeným zdravotnou poisťovňou.
Odporúčanie indikujúceho lekára je možno použiť najviac šesť mesiacov okrem diagnostikovanej trvalej a nezvratnej inkontinencie tretieho stupňa, kedy nie sú potrebné následné kontroly u indikujúceho odborného lekára.