pacientska organizácia pre všetkých, ktorých sa únik moču dotýka

Nočné pomočovanie u detí

Čo je nočné pomočovanie?

Nočné pomočovanie (tiež nazývané primárna nočná enuréza). Pomočovanie je pomerne častý problém, s ktorým zápasia približne 2 z 10 detí vo veku 5 rokov.

Nočné pomočovanie je komplexný stav, ktorý môže byť často zdrojom obáv pre rodičov aj deti. Pre rodičov sú hlavným problémom často emocionálne a sociálne dopady na ich deti. Nočné pomočovanie je jeden z najstresujúcejších problémov u detí, ktorý môže ovplyvniť celý vývoj dieťaťa a negatívne ho poznamenať aj na celý život. Má závažné psychologické dôsledky – deti ho označujú zaštvrtý najstresovejší faktor postraterodiča, po hádkach rodičov a porozvode rodičov.

Spôsobuje emocionálnu a sociálnu izoláciu dieťaťa, pocity menejcennosti, poruchy komunikácie. Pomočovanie u detí vyvoláva hanbu a strach. Nemôžespať u kamaráta, nemôže chodiť na školské výlety, navštevovaťškolu v prírode... Štúdie dokázali, že deti s pomočovaním sú zmätené, nahnevané, depresívne a môžu mať veľké ťažkosti pri kontakte s kamarátmi a pri plnení si školských povinností.

Spôsobuje znížené sebahodnotenie – pomočujúce sa deti majú nižšie sebahodnotenie a sebaistotu, veľakrát dokonca ešte nižšie než deti trpiace inými chronickými ochoreniami (napr. cukrovka). S nočným pomočovaním u detí treba brať do úvahy aj iné „nepríjemnosti“ ako narušenie spánku, viac prania a náklady s tým súvisiace.

Je dôležité si uvedomiť, že každé dieťasa vyvíja inak. Dieťa dokáže kontrolovať výdaj moču najprv cez deň (okolo 3. roku života) a neskôr aj v noci. Ak však pomočovanie pretrváva aj po 5. roku života, hovoríme o primárnej nočnej enuréze, teda nočnom pomočovaní detí.

Čo spôsobuje nočné pomočovanie?

Existujú štyri hlavné príčiny pomočovania:

 • Obličky produkujú počas noci veľké množstvo moču, ktoré močový mechúr nie je schopný udržať.Moč sa tvorí v obličkách a jeho množstvo riadi dôležitá látka v organizme (vazopresín). V noci sa jej tvorí viac a tým sa zmenší objem vyprodukovaného moču. Močový mechúr sa napĺňa pomalšie a nemusí sa v noci vyprázdniť. U detí s nočným pomočovaním je v noci nedostatočná vlastná tvorba vazopresínu. Následne sa u takýchto detí vytvorí v noci veľa moču a močový mechúr sa preplní. Dieťa spí a mozog nie je schopný rozpoznať signály preplneného močového mechúra a prebudiť sa na močenie. Výsledkom je, že sa vymočí do postele počas spánku, pričom tomu nie je schopné zabrániť vlastnou vôľou. Neschopnosť prebudiť sa, keď je močový mechúr plný. Ide o vysoký prah prebudenia (zobudenia). Aknie je prítomná porucha prebúdzania, deti sa nepomočujú, aj keď majú spomínané problémy s mechúrom, lebo sa zobudia na nutkanie na močenie.
 • Hyperkaktivita močového mechúra počas noci, to znamená, že močový mechúr nie je schopný udržať moč.
 • Nižšia, veku prislúchajúca, kapacita mechúra. Nočné pomočovanie u detí sa tiež považuje za prejav nezrelosti nervového systém, resp. spomaleného zväčšovania kapacity močového mechúra.

Nočné pomočovanie nie je spôsobené:

 • lenivosťou,
 • zlými návykmi,
 • vzdorovitosťou,
 • pitím po večeri.

Nočné pomočovanie môže mať viacero ďalších príčin, preto je dôležité navštíviť čím skôr detského lekára, aby dieťa vyšetril, alebo ho poslal špecialistovi – detskému nefrológovi, urológovi alebo psychológovi.

Kedy by mali rodičia  vyhľadať pomoc?

Ideálne je vyriešiť tento problém pred nástupom dieťaťa do školy, teda pozavŕšení 5. roka života dieťaťa, najneskôr pri prehliadke predškoláka u príslušného detského lekára.

Dôležité je aj riešiť situáciu, ak:

 • dieťa, ktoré bolo doteraz v noci suché, sa zrazu začne pomočovať,
 • nočné pomočovanie pretrváva aj v školskom veku,
 • nočné pomočovanie dieťaťu vyslovene vadí,
 • dieťa samotné má záujem tento problém vyriešiť.

Najlepšie je požiadať o pomoc detského lekára, ktorý môže pomôcť dieťaťu natrénovať zvyklosti, vďaka ktorým nočné pomočovanie prejde, alebo zverí malého pacienta do starostlivosti detského nefrológa alebo detského urológa. Nie je správne, ak sa rodičia hanbia navštíviť lekára  a nechajú dieťa trápiť. Ročne sa pomočovanie samovoľne upraví iba u 1 až 2 detí z 10. Čím neskôr sa začne pomočovanie liečiť, tým je liečba komplikovanejšia. Najhoršie je, že jazvy na citlivej detskej dušičke môžu zostať po celý život. 

Ako sa dá pomočovanie liečiť?

Výskyt nočného močenia s vekom dieťaťa klesá. Nenechajte svoje dieťa trápiť sa a rieštetento problém čo najskôr.

Prvým krokom v liečbe pomočovania je požiadať o pomoc lekára, ktorý dieťa vyšetrí, aby sa ubezpečil, že za nočným pomočovaním nie sú žiadne fyzické príčiny.

Po vylúčení fyzických príčin vám lekár pomôže zbaviť sa nočného pomočovania:

 • Navrhne vám dodržiavanie režimových opatrení – kontrolu prijímania tekutín (t.j. množstvo tekutín, ktoré má dieťa vypiť) a kontrolu močenia (t.j.pravidelné denné močenie, správne močenie pred spaním).
 • Usmerní vás v psychologickej podpore dieťaťa – rodič musí byť dieťaťu oporou a za jeho pomočovanie ho nesmie karhať. Dieťa to totiž nerobí naschvál!

Zváži liečbu liekmi –lieky pomáhajú znížiť produkciu moču počas noci,  alebo znižujú aktivitu močového mechúra. Dezmopresín je liečivo, ktoré nahrádza regulačnú látku vazopresín bežne sa vyskytujúcu v tele. Znižuje produkciu moču, ktorý sa tvorí počas noci. Tieto lieky sú na predpis a až po konzultácii s vaším ošetrujúcim lekárom. Lieky samotné však nočné pomočovanie nevyliečia. Je veľmi dôležité dodržiavať všetky režimové opatrenia podľa pokynov lekára a zotrvať na liečbe, nedať sa odradiť prípadným neúspechom. Lekári dokážu pomôcť väčšine malých pacientov, liečba je však väčšinou dlhodobá.

Ako môžu pri nočnom pomočovaní pomôcť rodičia?

Porozprávajte sa so svojím dieťaťom o tom, ako jeho telo funguje, vysvetlite mu, čo spôsobilo jeho problém a ubezpečte ho, že nie je na vine.

Robte s deťmi veci, ktoré im pomôžu cítiť sa dobre. Chváľte svoje dieťa, keď sa riadi pokynmi lekára. Pomôžte svojmu dieťaťu pravidelne piť po celý deň. Podporte svoje dieťa v rozhodnutí vysporiadať sa s nočným močením. Dávajte pozor na zápchu. Tá môže zhoršiť problémy s močovým mechúrom.

Vyhľadajte lekársku pomoc, ak ide o stále pokračujúci problém.
Uistite sa, že je v noci dosť svetla, aby sa dieťa mohlo poľahky dostať na toaletu.

Tu sú spomenuté niektoré z vecí, ktoré nepomáhajú a ani sa neodporúčajú:

 • v žiadnom prípade netrestajte svoje dieťa za to, že sa v noci pociká,
 • nezahanbujte svoje dieťa pred rodinou alebo priateľmi,
 • neberte dieťa v noci sami na toaletu. To môže pomôcť čiastočne zredukovať nočné pomočovanie, nepodporí to však vytvorenie návykov u dieťaťa,
 • nepokúšajte sa upraviť nočné pomočovanie v čase, keď ostatní členovia rodiny prechádzajú ťažkým stresujúcim obdobím. Vtedy radšej na chvíľu prerušte nacvičovanie praktík a začnite až potom, keď toto stresujúce obdobie prejde.

Dajte svojmu dieťaťu možnosť vyjadriť sa

Všetky otázky týkajúce sa pomočovania budú vyžadovať čas, trpezlivosť a odhodlanienielen z vašej strany, ale aj zo strany dieťaťa.  Ak vášmu dieťaťu nevadí, že sa v noci pomočuje, určite ho do riešenia netlačte. Situáciu by to iba zhoršilo.  Našťastie takáto situácia je veľmi zriedkavá, pretože väčšina detí chce zostať v noci suchá.

Nepodceňujte rozpaky, zahanbenie a úzkosť, ktorénočné pomočovanie spôsobuje. Naozajstný problém nastáva, keď sa táto téma stane zdrojom hnevu a súboja s vôľou.

Súčasťou nočného pomočovania sú aj dodatočné náklady a psychická aj fyzická záťaž ako napríklad nedostatok spánku. Je preto normálne, že niektorí rodičia cítia občas frustráciu a rozpaky. Je však dôležité zachovať si chladnú hlavu a pozerať sa na vec z nadhľadu. Vaším spoločným cieľom je problém vyriešiť, nie robiť ho horším.

Pokojný rozhovor s dieťaťom

Porozprávajte sa so svojím dieťaťom o tom, čo si myslí a cíti. Môžete tak odhaliť obavy, ktoré mu bránia ísť na toaletu počas noci. Mohlo by ísť napríklad o strach z tmy alebo niečo, čoho sa v dome alebo na toalete v noci bojí.

Je tiež potrebné pýtať sa dieťaťa, ak má nápady spojené s riešením problému. Nemôžete totiž presadzovať svoj spôsob riešenia, pretože spolupráca dieťaťa je v riešení problému kľúčová. Z tohto dôvoduje dosiahnutie dohody veľmi dôležité.

Spolupráca je prvým krokom k liečbe!

Ak sa chcete dozvedieť viac, napíšte nám na info@inkoforum.sk. Vieme vámposkytnúť odbornú pomoc alebo zaslať zadarmo informačné materiály či vzorky.Tiež navštívte stránkuwww.suchapostielka.sk, naktorejnájdete užitočné informácie o nočnom pomočovaní detí a kontakty na špecialistov.

Zároveň sa na tejto stránke môžeteanonymneopýtať na váš problém pánaprimára MUDr. JurajaKováčika v onlineporadni.

Tento článok bol pripravený v spolupráci s prof. Ladislavom Valanským, Phd., Urologickáklinika LF UPJŠ a FN LP Košice.ĎAKUJEME.