pacientska organizácia pre všetkých, ktorých sa únik moču dotýka

Unikanie moču po operácii prostaty

Veľa mužov, ktorí podstúpili operáciu prostaty, sa stretlo alebo sa stále stretáva s únikom moču. Je to bežný pooperačný jav, ktorý je potrebné brať ako výzvu, s ktorou sa muži stretávajú počas svojej rekonvalescencie, počas svojho zotavenia sa.

U väčšiny mužov sa všetko upraví v priebehu 6 až 12 mesiacov. Je však dôležité, aby boli o tomto probléme informovaní a aby sa im dostalo odbornej rady a pomoci, aby sa vedeli s únikom moču počas doby rekonvalescencie vysporiadať.

Prečo sa to stáva?

Prostata je mužský pohlavný orgán. Má veľkosť vlašského orecha a nachádza sa pod močovým mechúrom. Tenká trubica (uretra), ktorá odvádza moč a semeno prechádza stredom prostaty. V mieste, kde sa močový mechúr spája s močovou trubicou, sa nachádza kruh svalov známych zvierač hrdla močového mechúra. Ten sa otvára a zatvára ako oko fotoaparátu. Zvierač (hrdlo) močového mechúra je väčšinu času uzavretý, aby sa zabránilo úniku moču. Ale keď mozog vydá signál, zvierač dostane od mozgu povolenie, otvorí sa, aby mohol moč prejsť a močový mechúr sa vyprázdnil. Ďalší vonkajší zvierač je umiestnený pod prostatou a je súčasťou svalov panvového dna.  Tieto svaly sú tiež zapojené do ovládania močového mechúra. Ak sa hrdlo a zvierač močového mechúra počas operácie prostaty poškodia, môže to mať za následok močovú inkontinenciu, teda únik moču.

Aké sú príznaky?

Inkontinencia moču zvyčajne nastáva vtedy, keď vykonávate určitú aktivitu, pri ktorej sa zvyšuje tlak vo vnútri brucha, ktoré tlačí na močový mechúr. Ak svaly panvového dna (vonkajšie zvierače) nefungujú dobre, bude moč unikať. To je známe ako „stresová inkontinencie“. Typické činnosti, ktoré môžu spôsobiť únik moču, sú kašeľ, kýchanie, krik, smiech, dvíhanie ťažkých predmetov, chôdza, ohýbanie sa, tlačenie...

Prejde únik moču sám?

Inkontinencia sa zvyčajne časom zlepší, ale naučiť sa ovládať svaly panvového dna  môže proces obnovy urýchliť. Ak nemáte svaly panvového dna dostatočne silné, môže únik pretrvávať.

Pre viac informácií o tom,ako získať kontrolu nad ovládaním svojich svalov panvového dna, napíšte na náš e-mail info@inkoforum.sk a my vám zadarmo pošleme CD s cvikmi na posilnenie svalov panvového dna.

Kde môžem získať pomoc?

Existuje celý rad zdravotných odborníkov, ktorí vám môžu pomôcť s inkontinenciou po operácii prostaty. Zdravotné sestry na urológii môžu poskytnúť rady ohľadom diéty, cvičenia a pomôcok. Fyzioterapeuti vám pomôžu vytvoriť individuálny program na posilňovanie svalov panvového dna tak, aby vyhovoval vašim potrebám. Ak u vás inkontinencia trvá dlhšie ako 12 mesiacov, poraďte sa so svojím urológom. Existuje rad chirurgických alternatív, ktoré vám pomôžu dosiahnuť zlepšenie stavu.

Pamätajte si, že inkontinencia sa dá liečiť! Veľa prípadov sa dá vyliečiť. Zahoďte ostýchavosť, spýtajte sa svojho lekára. Ide o vaše zdravie!

Tento článok bol pripravený v spolupráci s MUDr. Ľubomírom LACHVÁČOM, Phd., Urologická klinika LF UPJŠ a FN LP Košice. ĎAKUJEME.