pacientska organizácia pre všetkých, ktorých sa únik moču dotýka

Vyšetrenie / diagnostika

Spracoval MUDr. Ľubomír Lachváč, PhD., Urologická klinika LF a FNLP Košice, 8.2.2009


A. Anamnéza
Lekár sa pýta na jednak na prekonané ochorenia, vykonané operácie, na súčasné ochorenia a užívanie liekov, jednak na príznaky unikania moču – trvanie, charakter, najviac ob?ažujúce príznaky, frekvencia a množstvo úniku moču, druh a počet ochrany proti inkontinencii použitej za jeden deň, okolnosti združené s únikom moču, ako aj pridružené príznaky (bolesti pri močení, pálenie, odkvapkávanie, oslabený prúd moču, boles? pod pupkom nad symfýzou, krvavý moč a iné)

B. Fyzikálne vyšetrenie
Pri palpačnom vyšetrení brucha sa hľadá prítomnos? ochabnutia priamych brušných svalov, zväčšenia niektorého orgánu, hmatného nádoru, tekutých kolekcií, horný okraj mechúra, pohmatová bolestivosť, citlivosť a inervácia kože, slizníc a zvieračov. U muža sa vyšetruje genitál, cez konečník prostata, u ženy pošvový vchod a ústie močovej rúry s použitím pošvových zrkadiel, sleduje sa, či je prítomný pokles prednej alebo zadnej pošvovej steny, pokles maternice.

C. Frekvenčne-objemový záznam
Je to detailný písomný záznam množstva prijatých tekutín a jednotlivých vymočených objemov so záznamom času močenia ako aj každej epizódy nutkania na močenie alebo úniku moču počas niekoľkých 24-hodinových periód (tzv. mikčná karta).

D. Testy na inkontinenciu moču
Marshallov test je priame pozorovanie úniku moču počas zakašľania v leže pri plnom mechúri (predtým, než má pacient silné nutkanie na močenie).
Froewisov test je pozorovanie úniku moču v stoji.
Vložkový test sa  používa na objektívne posúdenie množstva unikajúceho moču, nakoľko pacientom udávaný odhad môže byť nepresný. Odváži sa vložka alebo plienkové nohavičky na začiatku testu, potom po vykonaní štandardných cvikov a činností,  a rozdiel udáva množstvo uniknutého moču.

E. Meranie zostatkového moču po vymočení
Vykonáva sa ultrazvukom mechúra tesne po vymočení pacienta. Objem menej ako 50 ml je považovaný za klinicky nevýznamný. Ak má pacient veľký objem reziduálneho moču, nesmie sa rieši? únik moču len vložkami. 

F. Laboratórne vyšetrenia
Chemické, mikroskopické a kultivačné vyšetrenie moču môže odkryť prítomnosť krvi (pri infekcii, kameni, nádore a pod.), prítomnosť cukru (pri cukrovke), bielkovín (pri ochorení obličiek) a baktérií (pri infekcii). V krvi sa vyšetruje urea, kreatinín, cukor a vápnik.

G. Zobrazovacie metódy 
Zobrazovacie metódy (rádiodiagnostické, ultrasonografické, izotopové) sú výberové testy, ktoré sa vykonávajú len u časti pacientov s únikom moču, ktorí majú ďalšie príznaky.

H. Endoskopické vyšetrenie
Sú výberové testy len v indikovaných prípadoch (prítomnosť krvi v moči, dráždivé močenie, bolesti a iné).

I. Urodynamické vyšetrenie
Je určené na posúdenie anatomického a funkčného stavu močového mechúra a močovej rúry. Má viacero častí, ktoré však nemusia byť vykonané vždy všetky.
Uroflowmetria - pacient sa vymočí do prístroja, ktorý zaznamenáva priebeh močenia
Cystometria - po zavedení cievky cez močovú rúru do mechúra sa postupne plní močový mechúr a meria sa tlak v močovom mechúri a tým sa posudzuje jeho uskladňovacia funkcia
Profilometria uretry – po zavedení cievky do močovej rúry a jej postupnom vyťahovaní sa merajú tlakové pomery v celom jej priebehu
Mikčná cystometria – po zavedení tenkej cievky do mechúra a ďalšej do konečníka sa počas močenia meria súčasne tlak v mechúri a v konečníku, čím je možné určiť eventuálnu poruchu močenia
Elektromyografia priečne pruhovaného zvierača – po nalepení snímača do okolia konečníka je možné merať funkčnosť zvierača počas plnenia a vyprázdňovania mechúra