Močový mechúr

Ako by mal fungovať?

Močový mechúr je orgán zhromaž´dujúci moč tvoriaci sa v obličkách. Ide i vakovitý sval s kapacitou približne 500ml.

Zdravý močový mechúr

Dospelí ľudia močia 5 až 7-krát denne a maximálne  raz v noci. Každý deň vyprodukujú 1 – 1,5 litra moču. Na toto množstvo nemá výrazný vplyv ani tak pohlavie alebo vek, skôr ročné obdobie. Je prekvapivé, že v zime močíme viac.

Frekvencia močenia závisí od viacerých faktorov, predovšetkým však od množstav prijatých tekutín. Močenie trvá v priemere 15 – 20 sekúnd. Žltú farbu moču spôsobuje urochrón, žltý pigment vznikajúci rozkladom hemoglobínu.

Chodíte na malú potrebu približne každú pol, hodinu, dve hodiny

Normálny interval medzi močeniami je 3 - 4 hodiny

Ako sa v našom tele tvorí moč?

Vylučovanie moču

Vylučovanie moču závisí od efektívnej činnosti všetkých častí močového ústrojenstva – obličiek, močovodov, močového mechúra a močovej rúry.

Obličky (ren, nefros) z krvi filtrujú látky, ktoré telo nevyužilo. Po vytvorení moču v obličkách vstupuje moč cez zberné vývodné cesty do močovodov (uretrov) a prechádza do močového mechúra. Tento svalový orgán plní funkciu rezervoára moču a orgánu vylučovania.

Močovody privádzajúdo močového mechúra moč po kvapkách.

Močový mechúr

Veľkosť močového mechúra závisí od pohlavia, individuálnej variability a najmä stupňa naplnenia. Fyziologická kapacita mechúra je 300 – 500ml.

Posunom sliznice a zmenou napätia hladkých svalových vlákien sa však dokáže prispôsobovať rôznemu obsahu moču, ktorý možno do istého objemu tekutiny tlmiť vôľou.

Močový mechúr uzatvára zvierač (musculus sphinctervesicae), ktorý bráni odtoku moču aj pri určitom vnútornom tlaku.

Vyprázdňovanie močového mechúra (mikcia) prebieha reflexne.

1. Uskladňovacia (plniaca) fáza

je charakterizovaná postupným napĺňaním močového mechúra, ktorý sa vďaka svojej pružnosti dokáže zväčšovať. Keď je v ňom približne 200ml moču, nervové zakončenia v mechúre začínajú, laicky povedané, vysielať do mozgu signály o potrebe močiť. Nervovými vláknami začne do močového mechúra prúdiť látka nazývaná acetylcholín, ktorá spôsobuje, že svalovina močového mechúra sa začne sťahovať, a vtedy si uvedomujeme, že začíname cítiť potrebu močenia, ale tento pocit dokážeme do určitého momentu vôľovo ovládať, pokiaľ sa nenájde vhodná príležitosť. Sami sa teda rozhodujeme, kedy pôjdeme močiť. Väčšina ľudí pociťuje naplnenie mechúra, keď je spolovice plný. Na jeho vyprázdnenie potrebujeme uvoľnenie a vhodné prostredie, tzn. toaletu s dostatkom súkromia.

2. Vyprázdňovacia fáza

prichádza vo chvíli, keď sa rozhodneme rešpektovať signály mozgu k vyprázdneniu močového mechúra. Napriek navonok jednoduchému úkonu, ide o komplexný fyziologický proces, na ktorom spolupracujú „pod taktovkou“ nervového systému rôzne anatomické štruktúry. Všetci poznáme často nesmierny pocit úľavy pri močení. Akékoľvek zlyhanie ktorejkoľvek časti systému, ktorý nám pomáha uľaviť si, spôsobuje rôzne problémy pri močení. Jedna z nich je nadmerná dráždivosť svaloviny močového mechúra, ktorá už aj pri malom nahromadení moču nesprávne informuje nervový systém o potrebe vyprázdňovania. Dôsledkom býva časté nutkanie na močenie, časté močenie, nočné vstávanie a neraz náhly únik moču.

Keď sme zdraví:

Objem močového mechúra

Frekvencia denného močenia

Denná produkcia moču

Trvanie priemerného močenia