NAŠE AKTIVITY

 

Informácie pre pacientov aj odborníkov

 

Naše občianske združenie robí aktivity rovnako pre pacientov, iné pacientské organizácie a združenia ako aj pre lekárov, lekárnikov, zdravotné sestry a fyzioterapeutov.

Osveta

Téma úniku moču alebo stolice je vždy veľmi intímna a málokedy dostatočne, niekedy vôbec, odkomunikovaná aj napriek tomu, že trápi viac ako 500 000 ľudí na Slovensku.

Našim zámerom je šíriť osvetu aj o takto málo komunikovanej téme.

Túto pre veľa ľudí chúlostivú tému sa snažíme komunikovať prostredníctvom:

  • aktuálnych informácií na našej webovej stránke
  • sociálnych sietí
  • vysielaním podcastu všetko o inkontinencii
  • publikáciou informačných brožúr
  • zasielaním InkoBalíkov s informčnými materiálmi a vzorkami
  • zasielaním pravidelných newsletterov
  • organizovaním InfoStánkov
  • organizovaní seminárov pre verejnosť
  • on-line poradne

Vzdelávanie

Cieľom našich odborných konferencií a seminárov je šíriť informácie o úniku moču medzi odbornú verejnosť, aby lekári vedeli, ako pacientovi pomôcť, aké riešenia na únik moču im ponúknuť.

Naše ciele:

Z

aby ostych nestál v ceste riešeniu problému s únikom moču, ale aby sa každý cítil prirodzene, keď o ňom bude rozprávať.

Z

aby mal každý človek so záujmom o problematiku inkontinencie pohodlný prístup k potrebným informáciám 

Naše aktivity

Týždeň kontinencie a Okrúhly stôl

Podcast - Všetko o inkontinencii

Konferencie a semináre pre odbornú verejnosť

Semináre pre verejnosť a pacientské združenia

Kurz fyzioterapie svalov panvového dna