KURZ

Fyzioterapia dysfunkcie svalov panvového dna a inkontinencie moču

Študijný program sústavného vzdelávania akreditovaný MZ SR.

Otvárame v poradí už 7. kurz

Informácie o kurze

Pokladáme za veľký úspech získanie akreditácie MZSR pre daný kurz sústavného vzdelávania. Uvedený kurz je prvý na Slovenku, počas ktorého máte možnosť sa učiť od skúsených odborníkov (fyzioterapeutky, gynekológ a urológ) s kontinuálnou dlhoročnou praxou v odbore. Uvedení odborníci Vám odovzdajú dlhoročné skúsenosti ktoré zahŕňajú komplexné informácie a veľmi cenné informácie,  vrátane inovatívnych diagnosticko- terapeutických poznatkov v súlade s najnovšími trendmi vo svete, ako napr. vyšetrenie svalov panvového dna perineometrom a 2D a 3D/4D ultrazvukom a problémy diferenciálnej diagnostiky a následnej liečby dysfunkcie svalov panvového dna.

Čo kurz zahŕňa?

Uvedené vzdelávanie je veľmi komplexné, zahrňuje problematiku nižšie uvedených oblastí: 
1.    špecifiká fyzioterapie pri stresovej inkontinencii moču
2.    špecifiká fyzioterapie  pri hyperaktívnom mechúre
3.    špecifiká fyzioterapie  pri hyperaktívnom panvovom dne
4.    špecifiká fyzioterapie pri neurogénnej inkontinencii moču
5.    špecifiká fyzioterapie a dysfunkcie panvového dna a panvy v tehotenstve
6.    príprava panvového dna na pôrod 
7.    bolesti panvy a driekovej oblasti
8.    špecifiká fyzioterapie panvového dna a dysfunkcie panvy po pôrode
9.    špecifiká fyzioterapie u prolapsov 
10.    špecifiká fyzioterapie  u seniorov s únikom moču
11.    špecifiká fyzioterapie u športovkýň s únikom moču
12.    prierez výsledkov vlastných výskumných štúdii v danej problematike, publikovaných v prestížnych svetových časopisoch 

Získané kompetencie

1.    Cielená anamnéza u pacienta so stresovou inkontinenciou moču a hyperaktívnym mechúrom, hyperaktívnym panvovým dnom
2.    Fyzioterapeutická diagnostika funkcie hlbokých svalov trupu, vyšetrenie panvy 
3.    Fyzioterapeutická diagnostika funkcie svalov panvového dna prostredníctvom 2D a 3D/4D ultrazvuku, perineometrom a palpáciou per vaginam
4.    Edukácia pacienta s dysfunkciou svalov panvového dna a únikom moču
5.    Cielená fyzioterapeutická liečba stresovej, zmiešanej inkontinencie moču a hyperaktívneho mechúra a hyperaktívneho panvového dna 

Organizátor

InkoFórum, o.z.
So sídlom: Potočná 11514/3, 03601 Martin, Slovenská republika
V zastúpení: Ing. Adriana Pobehová – predseda združenia
Kontakt: info@inkoforum.sk, tel: 0908 133 051

Odborný garant a lektori

 • doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD., Cert.MDT – odborný garant, lektor
  magdalena.hagovska@gmail.com
 • Mgr. Zuzana Woleková – lektor
 • Prof. MUDr. Ján Švihra, PhD. – lektor
 • Doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH – lektor

Poplatky za vzdelávanie

 • 500 eur – suma zahŕňa poplatky za vzdelávanie podľa Zz.31/2006, poplatky za skúšku a potvrdenie o absolvovaní akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania, náklady na študijný materiál, pomôcky na cvičenie a občerstvenie 
 • Ďalšie náklady na vzdelávaciu aktivitu sú sponzorované cez InkoFórum, o.z.

 Termín a miesto konania

 • 1. časť: 30.11 – 1.12.2023

GynFyzio – gynekologická fyzioterapia, ambulancia SVaLZ, Balkánska 53, 81101 Bratislava – Rusovce

  • 2. časť: 27.1 – 28.1.2024

  PelvicFyzio – Fyzioteerapia v urológii, gyneekológii a vetrebrológii, Jarmočná 2, Košice

  Na kurz si je potrebné  pohodlné oblečenie a sukňa. Počítajte prosím s vaginálnym palpačným a prístrojovým vyšetrením svalov panvového dna, ktoré je nutné aby ste ovládali z pohľadu pacientky a aj fyzioterapeutky. 

  Podmienky zaradenia:

  1. vysokoškolské vzdelanie prvého a druhého stupňa v študijnom odbore fyzioterapia, a VOV v odbore fyzioterapia
  2. najmenej dvojročná štandardná fyzioterapeutická prax

  Prihláška

  Prihlášku si stiahnete tu.

  Prihlášky posielajte emailom na : info@inkoforum.sk
  následne po posúdení garantom kurzu budete informovaná o zaradení do kurzu. 

  Ku prihláške doložiť: 

  • Potvrdenie od zamestnávateľa o rokoch praxe – doložiť
  • Potvrdenie o ukončení štúdia v odbore fyzioterapeut – doložiť notárom overenú kópiu

  Maximálny počet účastníkov v jednom kurze:  15
  (ostatní budú v čakaní na ďalší termín)

  Akreditácia:

  Nový študijný program sústavného vzdelávania akreditovaný MZSR:
  FYZIOTERAPIA DYSFUNKCIE SVALOV PANVOVÉHO DNA A INKONTINENCIE MOČU,
  akreditovaný rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR , rozhodnutie právoplatné od 8.11.2019.

  • Počet hodín – 40
  • Počet kreditov -24

  Fotogaléria: