V blízkej dobe čakajú pacientov s II. stupňom inkontinencie opäť zmeny vo výške príspevku na inkontinenčné pomôcky.

Do 1.4.2024 zdravotné poisťovne uhrádzajú pre inkontinentných pacientov s II. stupňom inkontinencie inkontinenčné pomôcky vo finančnom limite 14,77 € na mesiac.

od 1. apríla 2024 sa tento limit znižuje na 5€ na mesiac.

Vážené dámy, vážení páni, chceme vás preto požiadať o vyplnenie krátkeho anonymného dotazníka.

Nasledovným prieskumom si dovoľujeme osloviť tých z vás, ktorí patríte k pacientom s častým únikom moču (2. stupňom inkontinencie).

Vaše odpovede nám pomôžu získať lepšiu predstavu o vašom živote s inkontinenciou, spôsoboch zmiernenia jej dopadov, ako aj vplyvu ochorenia na váš osobný alebo pracovný život.

Len tak môžeme hájiť vaše záujmy a bojovať za opätovné zvýšenie finančného limitu. 

Pripravili sme dotazník pre osoby s inkontinenciou aj pre osoby, ktoré sa starajú o pacientov s inkontinenciou, nájdete ich nižšie.
Vyberte si ten, ktorý sa vás týka a vyplňte ho priamo na tejto stránke, zaberie to len minútku.

Vopred ďakujeme za Váš čas a spoluprácu.

Tím InkoFórum, o.z.

Neviete, na koľko inkontinenčných pomôcok máte nárok?

Vypočujte si rozhovor s riaditeľkou Slovenskej asociácie dodávateľov zdravotníckych pomôcok pani Dankovou, ktorá nám vysvetlila momentálnu situáciu.

l

DOTAZNÍK pre osobu s inkontinenciou používajúcu absorpčné / inkontinenčné pomôcky (vložky, plienky, plienkové nohavičky, podložky a iné)

l

DOTAZNÍK pre osobu starajúcu alebo žijúcu s človekom s inkontinenciou, ktorý používa absorpčné / inkontinenčné pomôcky (vložky, plienky, plienkové nohavičky, podložky a iné)

Ak sa staráte o viac inkontinentných osôb, vyplňte dotazník za každú osobu zvlášť.