Úskalia nedostatku inkontinenčných pomôcok u pacientov s únikom moču

Úskalia nedostatku inkontinenčných pomôcok u pacientov s únikom moču

Úskalia nedostatku inkontinenčných pomôcok u pacientov s inkontinenciou

Nedostatok inkontinenčných pomôcok pre pacientov s únikom moču či stolice môže mať viacero negatívnych dôsledkov a nástrah, a to tak pre postihnutých jednotlivcov, ako aj pre ich opatrovateľov alebo poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 

1. Znížená kvalita života:

Inkontinencia môže byť trápna a nepríjemná a bez vhodných pomôcok môžu jednotlivci zaznamenať výrazné zníženie celkovej kvality života. Môžu sa vyhnúť spoločenským aktivitám, výletom a dokonca aj práci kvôli strachu z nehôd.

2. Kožné problémy:

Dlhodobé vystavenie moču alebo stolici môže viesť k podráždeniu pokožky, zapareninám a infekciám, najmä u starších alebo imobilných jedincov. Inkontinenčné pomôcky, ako sú absorpčné vložky alebo plienky pre dospelých, pomáhajú udržiavať hygienu pokožky a znižujú riziko týchto komplikácií.

3. Zvýšená záťaž opatrovateľov:

Rodinní príslušníci alebo opatrovatelia, ktorí pomáhajú jednotlivcom s inkontinenciou, môžu čeliť zvýšenému stresu a pracovnej záťaži, keď chýbajú vhodné pomôcky. To môže viesť k vyhoreniu a negatívne ovplyvniť ich vlastnú pohodu.

4. Dôstojnosť a sebaúcta:

Inkontinencia môže narušiť zmysel jednotlivca pre dôstojnosť a sebaúctu. Nedostatok vhodných pomôcok môže tieto pocity zhoršiť, čo vedie k depresii a sociálnej izolácii.

5. Problémy s hygienou:

Bez prístupu k inkontinenčným pomôckam je dodržiavanie správnej hygieny výzvou. To môže mať za následok zápach a nepohodlie, čo ďalej prispieva k utrpeniu jednotlivca.

6. Zvýšené náklady na zdravotnú starostlivosť:

Nedostatočný manažment inkontinencie môže viesť k častejším hospitalizáciám alebo lekárskym zákrokom v dôsledku komplikácií. Správne inkontinenčné pomôcky môžu pomôcť predchádzať týmto nákladným zdravotným problémom. 

7. Vplyv na nezávislosť:

Inkontinencia môže obmedziť nezávislosť jednotlivca a jeho schopnosť vykonávať každodenné činnosti. Nedostatok vhodnej pomoci môže túto stratu nezávislosti urýchliť.

8. Riziko pádov:

Ponáhľanie sa do kúpeľne alebo zápas s provizórnymi riešeniami môže zvýšiť riziko pošmyknutí a pádov, najmä u starších jedincov, čo vedie k potenciálnym zraneniam.

9. Sociálna izolácia:

Inkontinencia môže viesť k sociálnemu stiahnutiu a izolácii. Bez dôvery, ktorú poskytujú správne pomôcky, sa jednotlivci môžu vyhnúť sociálnym interakciám, ktoré môžu mať škodlivý vplyv na duševné zdravie.

10. Oslabený spánok:

Časté nočné prebúdzanie na zvládnutie inkontinencie bez správnych pomôcok môže narušiť spánkové vzorce, čo vedie k únave a zníženiu celkovej pohody.

11. Vplyv na prácu a zamestnanosť:

Inkontinencia môže ovplyvniť schopnosť jednotlivca pracovať a nedostatok vhodných pomôcok môže viesť k strate zamestnania alebo zníženiu pracovného výkonu.

Na zmiernenie týchto nástrah je nevyhnutné poskytnúť osobám s inkontinenciou prístup k vhodným pomôckam a podpore. To zahŕňa spoluprácu so zdravotníckymi pracovníkmi s cieľom identifikovať najvhodnejšie produkty, zaviesť správne hygienické postupy a ponúknuť emocionálnu podporu pri riešení psychologického vplyvu inkontinencie. 

5 najčastejších mýtov o úniku moču, ktoré by ste mali vedieť

5 najčastejších mýtov o úniku moču, ktoré by ste mali vedieť

Únik moču, tiež známy ako inkontinencia moču, je stav, ktorý postihuje milióny ľudí na celom svete, no stále zostáva témou, ktorá je opradená mýtmi a mylnými predstavami. Tieto mýty môžu viesť k nedorozumeniam, zahanbeniu a brániť jednotlivcom v hľadaní vhodnej liečby a podpory. V tomto článku odhaľujeme päť najbežnejších mýtov o úniku moču, aby sme poskytli presné informácie a umožnili postihnutým účinne riešiť svoj stav.

Mýtus 1: "Únik moču je normálnou súčasťou starnutia."

Jedným z prevládajúcich mýtov je, že únik moču je nevyhnutným dôsledkom starnutia. Aj keď je pravda, že riziko inkontinencie moču s vekom stúpa, nie je bežnou súčasťou procesu starnutia. Únik moču môže nastať v dôsledku rôznych faktorov, vrátane oslabených svalov panvového dna, hormonálnych zmien, určitých zdravotných problémov a faktorov životného štýlu. Je dôležité pochopiť, že únik moču je liečiteľný stav a vyhľadanie lekárskej pomoci môže pomôcť identifikovať základné príčiny a určiť vhodné možnosti liečby.

Mýtus 2: "Únik moču zažívajú iba ženy."

Ďalšou častou mylnou predstavou je, že únik moču zažívajú iba ženy. Aj keď je pravda, že inkontinencia moču postihuje častejšie ženy, tento stav môžu zažiť aj muži. U mužov môže byť únik moču spojený s problémami prostaty, ako je zväčšenie prostaty alebo operácia prostaty. Je nevyhnutné si uvedomiť, že únik moču môže ovplyvniť obe pohlavia a vyhľadať vhodnú lekársku pomoc bez ohľadu na pohlavie.

Mýtus 3: "Kegelove cviky sú jediným riešením úniku moču."

Kegelove cviky, ktoré zahŕňajú stiahnutie a uvoľnenie svalov panvového dna, sa často odporúčajú ako spôsob posilnenia svalov a zlepšenia kontroly močového mechúra. Hoci Kegelove cviky môžu byť pre niektorých jedincov prospešné, nie sú jediným riešením úniku moču. Príčiny inkontinencie moču sa môžu líšiť a možnosti liečby môžu zahŕňať úpravy životného štýlu, lieky, behaviorálne terapie, fyzikálnu terapiu panvového dna alebo dokonca chirurgické zákroky. Konzultácia so zdravotníckym pracovníkom so špecializáciou v urológii alebo urogynekológii môže pomôcť určiť najvhodnejší liečebný postup pre každý jednotlivý prípad.

Mýtus 4: "Piť menej tekutín zníži únik moču."

Niektorí ľudia veria, že pitie menšieho množstva tekutín zmierni únik moču znížením množstva produkovaného moču. Tento prístup sa však neodporúča a môže byť škodlivý pre celkové zdravie. Obmedzenie príjmu tekutín môže viesť k dehydratácii a koncentrovanému moču, čo môže dráždiť močový mechúr a zhoršiť príznaky inkontinencie moču. Je dôležité udržiavať zdravý príjem tekutín a zároveň pamätať na určité spúšťače, ako je kofeín a alkohol, ktoré môžu stimulovať močový mechúr a zvýšiť únik moču.

Mýtus 5: "Chirurgia je jediným riešením ťažkého úniku moču."

Hoci operácia môže byť účinnou možnosťou liečby závažných prípadov úniku moču, ktoré nereagujú na konzervatívne opatrenia, nie je to jediné riešenie. V skutočnosti sa chirurgické zákroky zvyčajne zvažujú po preskúmaní iných možností liečby. Mnoho jedincov môže dosiahnuť výrazné zlepšenie symptómov inkontinencie moču nechirurgickými prístupmi, ako sú úpravy životného štýlu, cvičenia panvového dna a lieky. Je dôležité, aby zdravotnícky pracovník vykonal komplexné hodnotenie, aby sa určil najvhodnejší plán liečby pre každého jednotlivca.

Záver:

Únik moču alebo inkontinencia moču je bežný stav, ktorý môže významne ovplyvniť kvalitu života jednotlivca. Odbúravaním bežných mýtov okolo úniku moču sa snažíme poskytovať presné informácie a povzbudzovať jednotlivcov, aby vyhľadali vhodnú liečbu a podporu. Pamätajte, že inkontinencia moču nie je normálnou súčasťou starnutia, môže postihnúť mužov aj ženy a okrem Kegelových cvičení sú k dispozícii rôzne možnosti liečby. Vyhľadanie lekárskej pomoci je rozhodujúce pre pochopenie základných príčin a vypracovanie personalizovaného liečebného plánu, ktorý sa zameriava na jednotlivca.

Tena SmartCare Change Indicator – pilotné testovanie

Tena SmartCare Change Indicator – pilotné testovanie

Čo je predmetom pilotného testovania?

Opakovane použiteľný TENA SmartCare Change Indicator, ktorý upozorní rodinného opatrovateľa, keď je vhodné blízkej osobe inkontinenčnú pomôcku vymeniť.

Aké sú výhody používania indikátora?

  • zníženie potreby častých a nepotrebných manuálnych kontrol absorpčnej pomôcky
  • blízkej osobe poskytuje väčšiu dôstojnosť a lepší odpočinok
  • rodinnému opatrovateľovi prináša istotu, že je blízka osoba v pohodlí

Koho hľadáme na pilotné testovanie?

  • rodiny, kde blízka osoba trpí inkontinenciou 3. stupňa, je čiastočne alebo plne imobilná, o ktorú sa stará rodinný opatrovateľ

Ako prebieha pilotné testovanie?

Vybraná blízka osoba v spolupráci s rodinným opatrovateľom používa počas doby trvania pilotu (2-3 mesiace) bezplatne dodaný TENA SmartCare Change Indicator.
Každá vybraná blízka osoba obdrží taktiež pomôcky TENA na celú dobu trvania pilotu a na záver darček v podobe produktov značky TENA.
Pilotné testovanie začína na jeseň 2023.

PRIHLÁSTE SA

Pokiaľ máte záujem prihlásiť seba, rodinného príslušníka alebo osobu, o ktorú sa staráte, vyplňte nasledovnú nezáväznú prihlášku.
Pokiaľ poznáte vhodnú osobu, pre ktorú by bolo testovanie prínosné, prosím prepošlite jej tento email.