POZOR! Je tu opäť zmena vo výške finančného limitu na inkontinenčné pomôcky.

Zmeny vo finančných limitoch za posledných 12mesiacov:

Od 1.7.2023 

Na základe žiadosti výrobcov a dodávateľov zdravotníckych pomôcok Ministerstvo zdravotníctva od 1. júla 2023 zvýšilo ceny kategorizovaných inkontinenčných pomôcok z dôvodu potreby kompenzácií ich výrobných nákladov. Finančné limity, v rámci ktorých majú pacienti nárok na určitý počet pomôcok sa však nezmenili, preto pacienti dostávali od tohto dňa v priemere o 10% kusov inkontinenčných pomôcok menej.

  • finančný limit pri druhom stupni bol 14,77 €/mesiac 
  • finančný limit pri treťom stupni bol 51,94 €/mesiac 

Od 1.4.2024 

Od prvého apríla 2024 vstúpili do platnosti rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré mali zásadný vplyv na výdaj zdravotníckych pomôcok určených pre pacientov s inkontinenciou. Tieto zmeny znamenali zníženie množstva pomôcok u pacientov s druhým stupňom inkontinencie na približne tretinu doterajšieho množstva a zvýšenie množstva pomôcok o asi 15 percent u pacientov s tretím stupňom inkontinencie. 

  • finančný limit pri druhom stupni sa znížil z 14,77 € na 5 €/mesiac
  • finančný limit pri treťom stupni sa zvýšil z 51,94 € na 59,73 €/mesiac.

Zmeny platné od 26.4.2024

Zníženie netrvalo ani mesiac a Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo 26.4.2024 s okamžitou platnosťou nové rozhodnutie, ktorým sa upravuje:

  • finančný limit pre II. stupeň inkontinencie z 5 €/mesiac na pôvodných 14,77 €/mesiac.
  • finančný limit pre III. stupeň inkontinencie 59,73 €/mesiac zostáva nezmenený.

Inštrukcie pre pacientov:

Slovenská lekárnická spoločnosť vydala nasledovné inštrukcie:

  • Pacienti, ktorým bol predpísaný poukaz na základe 5€ finančného limitu, musia opäť kontaktovať predpisujúceho lekára a požiadať o zmenu na základe aktuálne platného limitu.
  • Pacienti, ktorí majú ešte predpísaný poukaz pred 1.4., môžu dostať v lekárni plný počet kusov a nemusia kontaktovať predpisujúceho lekára.

Ohľadom aktuálne platných počtov kusov na mesiac je potrebné sa informovať u výrobcov inkontinenčných pomôcok.