Prečo je nadváha nebezpečná?

Dokonca aj strata malého množstva váhy môže problém s inkontinenciou zlepšiť.

Ako nadváha ovplyvňuje problémy s únikom moču?

Epidemiologické štúdie preukázali, že obezita je silným faktorom spôsobujúcim únik moču. 

Bolo preukázané, že s každým nárastom 5 bodov na body mass indexe (veličina, na základe ktorej sa vypočítava stupeň obezity), riziko úniku moču stúplo o 20 až 70 %. Jednalo sa najmä o výskyt stresovej alebo zmiešanej inkontinencie. Strata váhy zase naopak vedie k jednoznačným zlepšeniam symptómov úniku moču. 

Preto práve strata váhy by mala byť jedným zo základov riešenia problému s únikom moču.

Svaly panvového dna u ľudí s nadváhou alebo u obéznych ľudí, musia udržiavať okrem pre nich prirodzených panvových orgánov aj tuk, čo môže vyústiť do problémov s únikom moču. Obezita /kilá navyše/ tiež môže tlačiť na močový mechúr a tak obmedzovať prietok krvi a vysielanie nervových signálov. Toto môže spôsobiť hyperaktivitu močového mechúra (potrebu často chodiť na záchod a nutkanie na močenie).

U obéznych mužov sa vyskytujú problémy s močením, konkrétne urgencia na močenie a problémy s nočným pomočovaním (noktúria). U obéznych mužov je tiež vyššia pravdepodobnosť operácie prostaty.

U obéznych mužov aj žien je úspešnosť operácií, ktoré majú viesť k vyliečeniu inkontinencie nižšia, ako u ľudí s regulérnou váhou.

Docent Marenčák hovorí: „Ak máte nadváhu, je to ako keby ste zo sebou stále nosili ťažký ruksak. Ten spôsobuje väčší tlak na svaly panvového dna, čo problém s únikom moču iba zhoršuje. Ak sú aj svaly panvového dna oslabené, u ľudí s primeranou váhou to hneď nemusí znamenať problémy s únikom moču. U obéznych ľudí je riziko tohto problému podstatne vyššie.“  

Ale je tu nádej. Dokonca aj strata malého množstva váhy môže problém s inkontinenciou zlepšiť.

„V prípadoch, kedy je jasne preukázané, že príčinou inkontinencie je obezita, strata iba 10 % váhy, urobí veľký rozdiel,“ hovorí docent Marenčák. „Nemusí to znamenať úplné vyriešenie problému, akokoľvek únik moču nebude taký značný.“

Najlepšou cestou ako schudnúť je samozrejme cvičenie. Cvičenie okrem straty váhy prináša so sebou aj iné benefity ako je napr. posilňovanie svalov, ktoré tiež môže viesť k zlepšeniu problémov s únikom moču.

V prípade, ak ste jednoznačne obézny, akákoľvek diéta nepomôže. Je nevyhnutné zmeniť vaše stravovacie návyky. Stravovacie návyky meníme na stále, také, čo pretrvajú. Pri diétach sa často stáva, že po ich skončení sa ku svojim nesprávnym stravovacím návykom a životnému štýlu vrátime. S tým sa vráti aj naša nadváha.

Pamätajte, že všetko chce čas. Preto buďte trpezlivý. Problémy s únikom moču sa nezlepšia zo dňa na deň. Ako postupne budete strácať na váhe, tak sa bude zlepšovať aj vaša inkontinencia.

InkoFórum zastupuje ľudí trpiacich inkontinenciou a obhajuje ich potreby napríklad pri zmenách zákonov.

Sila nášho združenia rastie s každý členom .

Pridajte sa k nám

Staňte sa členom nášho združenia. 

Čo získate:

R

zašleme vám Inkobalík s informačnými materiálmi a vzorkami

R

budeme vám zasielať pravidelný newsletter s novinkami v liečbe a prevencii

R

získate prístup do uzavretej FB skupiny, kde si môžete vymieňať rady s ostatnými pacientmi

R

môžete sa prostredníctvom poradne obrátiť so svojím problémom na našich odborníkov