Inkontinencia

Príčiny, príznaky a typy

Inkontinencia je akýkoľvek mimovoľný, nedobrovoľný únik moču.

Strata kontroly nad močením sa nazýva močová inkontinencia.

Aké sú najčastejšie príčiny inkontinencie?

 • hormonálny deficit
 • oslabenie svalov panvového dna
 • neurologické ochorenia (Skleróza multiplex, Parkinsonová choroba, cievna mozgová príhoda, demencia)
 • poruchy metabolizmu (Diabetes mellitus)
 • tehotenstvo
 • následky po chirurgických zásahoch
 • infekcia močového ústrojenstva
 • benígne zväčšenie prostaty
 • vek
 • hyperaktívny močový mechúr
 • vedľajšie účinky niektorých liekov

Únik moču môže byť dočasný alebo trvalý, závisí to na okolnostiach, ktoré ho spôsobujú. Napríklad, ak ste nedávno prekonali zápal močových ciest, únik moču môže byť dočasný. Ak vám uniká moč už dlhšie časové obdobie, môže ísť o trvalý stav.
V obidvoch prípadoch je možné tento stav riešiť alebo liečiť. Inkontinencia je symptóm, nie choroba. Váš lekár vám pomôže nájsť presnú príčinu inkontinencie,
ako aj spôsoby, ako si s ňou poradiť.

Príčiny vzniku u mužov a u žien sa líšia

Únik moču u žien býva spôsobený viacerými faktormi naraz a súvisí najmä s ochabnutím svalov panvového dna. To pozorujeme zväčša vplyvom tehotenstva alebo zvyšujúcim sa vekom pacientky a s tým súvisiacimi hormonálnymi zmenami.

Počet pôrodov, ich dĺžka, ako aj hmotnosť plodu, má vplyv na možnú čiastočnú či úplnú inkontinenciu. Ohrozené sú tiež ženy po chirurgickom odstránení maternice i pri opakovaných zápaloch močovo-pohlavných orgánov. Na vzniku stresovej inkontinencie sa priamo podieľa obezita, pri ktorej zásoby tukového tkaniva tlačia, naťahujú a oslabujú štruktúry panvového dna.

Zvyšujúci sa priemerný vek ľudského života a nesprávny životný štýl (sedavé zamestnanie) sú v posledných rokoch príčinami nárastu inkontinencie aj v mužskej populácii. Problémy s prostatou a jej liečba predstavujú najčastejšie príčiny úniku moču mužov. U väčšiny mužov ide o inkontinenciu dočasnú, ako následok operácie prostaty.

Typy inkontinencie

Existujú viaceré typy inkontinencie podľa toho, ktorá časť dolných močových ciest je postihnutá a spôsobu ako moč uniká.

Stresová inkontinencia
je najrozšírenejším druhom inkontinencie.

Malé množstvo moču uniká pri smiechu, kašli, kýchaní, zdvíhaní a nosení bremien, podrepe, prípadne pri zmene polohy tela.
Pri týchto aktivitách sa zvýši tlak na močový mechúr. Močová rúra alebo zvierač močového mechúra nevydržia tlak naplneného mechúra a dochádza k mimovoľnému, nechcenému úniku moču.

Príčinou je oslabené svalstvo panvového dna (po pôrodoch, v súvislosti s narastajúcim vekom), porucha závesu močovej trubice alebo nedostatočná funkcia jej zvierača po operačných zásahoch v oblasti panvy, po úrazoch a podobne. Niekedy je mechanizmus vzniku len jeden, častejšie sú ale v rôznej miere zastúpené dva a viac.

Urgentná inkontinecia
je nedobrovoľný únik moču, ktorý sa dostaví po nezvládnutom nepríjemnom nutkaní na močenie s tým, že mechúr sa proti našej vôli vyprázdni.

Sval, ktorý kontroluje sťahovanie močového mechúra je podráždený, nestabilný a sťahuje sa nepravidelne.

Spúšťacím mechanizmom býva väčšinou zle liečená infekcia močových ciest, nádory, cukrovka, zväčšená prostata, ale aj hyperaktívny močový mechúr. Touto poruchou trpia predovšetkým starí ľudia.

Reflexná inkontinencia
je dôsledok neurologického ochorenia alebo úrazu mozgu či miechy.

Mechúr pracuje reflexne, k jeho vyprázdneniu prichádza mimovoľne a odtekanie moču nie je možné riadiť.

Inkontinencia z pretekania
moč z preplneného mechúra odteká horšie kvôli zúženej močovej trubici spôsobenej zväčšenou prostatou u mužov. Táto komplikácia sa dá odstrániť operatívne.

Zmiešaná inkontinencia
kombinácia uvedených typov inkontinencie.

Extrauretrálna inkontinencia
nekontrolovaný únik moču inou cestou ako močovou rúrou.

Príznaky:

s

Urgentná inkontinencia

 • veľmi silná potreba ísť na záchod
 • neschopnosť dostať sa na záchod včas, keď pociťujete nutkanie na močenie
 • neschopnosť udržať moč vtedy, keď počujete alebo sa dotýkate tečúcej vody
s

Stresová inkontinencia

 • únik moču pri kašli, kýchaní, smiechu
 • únik moču keď vstanete zo stoličky alebo postele
 • únik moču pri dvíhaní ťažkých predmetov
 • únik moču pri pohlavnom styku
 • únik moču pri chôdzi, behu, poskoku
s

Inkontinencia z pretekania

 • pocit, že váš močový mechúr nikdy nie je prázdny
 • únik malého množstva moču keď kýchate, smejete sa, kašlete alebo prenášate ťažké predmety
 • budenie v noci s pocitom, že potrebujete ísť na záchod
 • pocit, že potrebujete ísť močiť, ale nemôžete
 • aj po vyprázdnení mechúra máte pocit, že nie je prázdny
 • chodíte často na záchod, pretože vždy vymočíte len malé množstvo moču

Stupne inkontinencie podľa úhrad:

Pomôcky pre pacientov s inkontinenciou sú hradené zdravotnými poisťovňami na základe zdravotného poistenia. V prípade inkontinencie ide o vložky, vkladacie plienky, plienkové nohavičky a podložky. 

Predpisujú ich odborní lekári (urológ, neurológ, gynekológ, geriater, chirurg, onkológ).

1. stupeň inkontinencie

 • občasný únik moču, tj. únik po kvapkách alebo únik max. 1-2x denne
 • poisťovne nehradia

2. stupeň inkontinencie

 • častý únik moču, t.j. únik prúdom niekoľkokrát cez deň objektivizovaný dôslednou anamnézou, zhodnotením mikčného denníka alebo plienkovým testom
 • finančný limit 14,77€ na mesiac

3. stupeň inkontinencie

 • trvalý únik moču, t.j. únik moču niekoľkokrát denne aj v noci v ľahu, tento stupeň môže byť predovšetkým u ležiacich pacientov spojených s inkontinenciou stolice
 • finančný limit 51,94€ na mesiac

Výskyt inkontinencie:

 • Slováci 25% 25%
 • Ženy 50% 50%
 • Muži 25% 25%
 • Ženy nad 50 rokov s prolapsom orgánov 50% 50%
 • Tehotné ženy 40% 40%
 • Matky s inkontinenciou aj 7 rokov po pôrode 45% 45%

Pridajte sa k nám

Čo získate členstvom:

R

zašleme vám Inkobalík s informačnými materiálmi a vzorkami

R

budeme vám zasielať pravidelný newsletter s novinkami v liečbe a prevencii

R

získate prístup do uzavretej FB skupiny, kde si môžete vymieňať rady s ostatnými pacientmi

R

môžete sa prostredníctvom poradne obrátiť so svojím problémom na našich odborníkov