Zoznam fyzioterapeutov,

ktorí sa venujú problematike svalov panvového dna

účinná pomoc pri problémoch s inkontinenciou moču a stolice

Akreditácia

Na základe získania akreditácie od Ministerstva zdravotníctva SR, InkoFórum každoročne organizuje Kurz fyzioterapie svalov panvového dna.

Vďaka tomuto kurzu je vám každý rok k dispozícii viac fyzioterapeutov, ktorí sa profesionálne venujú problematike svalov panvového dna a poskytujú profesionálnu rehabilitáciu tejto oblasti.

Posilnením svalov panvového dna by malo byť jednoduchšie účinne uzavrieť močovú trubicu a teda udržať moč. Úspešnosť liečby pomocou cvikov je v rozmedzí 53 až 97 %, v závislosti od jednotlivých štúdií.

  Odborný garant kurzu a lektori 

  Za vznik kurzu sa chceme poďakovať najmä doc. Hagovskej a prof. Švihrovi, ktorí na kurze aj prednášajú súčasne s Mgr. Wolekovou a doc. Urdzíkom.

   Problematika s ktorou sa môžete obrátiť na fyzioterapeutky:

   s
   • fyzioterapia pri stresovej inkontinencii moču
   • fyzioterapia  pri hyperaktívnom mechúre
   • fyzioterapia  pri hyperaktívnom panvovom dne
   • fyzioterapia pri neurogénnej inkontinencii moču
   • fyzioterapia dysfunkcie panvového dna a panvy v tehotenstve
   • príprava panvového dna na pôrod
   • bolesti panvy a driekovej oblasti
   • fyzioterapia panvového dna a dysfunkcie panvy po pôrode
   • fyzioterapia u prolapsov
   • fyzioterapia  u seniorov s únikom moču
   • fyzioterapia u športovkýň s únikom moču 

   doc.et.doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD., Cert.MDT

   Odborný garant vzdelávania, lektor kurzu
   Člen ICS- Medzinárodnej spoločnosti pre inkontinenciu
   Člen sekcie pre fyzioterapiu ICS Physiotherapy Committee

   Pracovisko:

   • KFBLR LF UPJŠ a UNLP, Rastislavova 43, Košice
   • Fyzioterapia v gynekológii a urológii, Poliklinika Centrum s.r.o., Brigádnicka 2, Košice

   0944 400 846
   magdalena.hagovska@gmail.com
   https://www.ics.org/committees/physiotherapy

   Mgr. Zuzana Woleková

   lektor kurzu

   Pracovisko:

   • GynFyzio – gynekologická fyzioterapia, ambulancia SVaLZ, Balkánska 53, 81101 Bratislava – Rusovce

   0902 406 192
   gynfyzio@gmail.com
   https://gynfyzio.sk/

   Zoznam fyzioterapeutov podľa krajov

   V prípade záujmu o terapiu alebo konzultáciu kontaktujte vybranú fyzioterapeutku.

    Bratislavský kraj

    Mgr. Zuzana Woleková

    GynFyzio – gyn. fyzioterapia, ambulancia SVaLZ, Balkánska 53, 81101 Bratislava

    0902 406 192

    gynfyzio@gmail.com
    https://gynfyzio.sk/

    PhDr. Magdalena Csolti

    Fyzio Klinik
    Mlynske nivy 61/A
    Bratislava 821 05

    0903 526 192

    csolti.magdalena@gmail.com
    https://fyzioklinik.sk/

    Mgr. Veronika Ondrášiková

    VitalCure
    Brnianska 43
    Bratislava 81104

    0917 391 788

    veronikasobolova@gmail.com
    https://www.vitalcure.sk/

    Mgr. Gabriela Dudová

    VitalCure
    Brnianska 43
    Bratislava 81104

    0904 911 588

    duchova.gabriela@gmail.com
    https://www.vitalcure.sk/

    Bc. Michaela Šarmínová

    GynFyzio – gyn. fyzioterapia, ambulancia SVaLZ, Balkánska 53, 81101 Bratislava

    0919 041 591

    sarmirova.miska@gmail.com
    https://gynfyzio.sk/

    Lenka Bartoňová

    VitalRehab
    Kubániho 16
    Bratislava 811 04

    0915 426 230

    lenkarehabka@gmail.com
    www.vitalrehab.sk 

    Anetta Trelová

    Casa Slovensko, n.o.
    Kučišdorfská 6
    Pezinok 902 01 

    0902 520 801

    anetta608@hotmail.com

    Mgr. Veronika Maková

    Expert Medical Services, s.r.o.
    Poliklinika Strečnianska
    Strečnianska 13, Bratislava

    0909 122 122

    info@expertmed.sk
    https://www.expertmed.sk/

    Bc. Natália Šebáková

    Nemocnica SANOM s.r.o.,
    Nobelova 18, 83102 Bratislava 3

    KSAR MED s.r.o., FEMINATAL+,
    Martina Granca 44, Bratislava

    0908 182 996 natalia.sebakova@gmail.com
    https://feminatalplus.sk/

    Mgr. Katarína Júlia Bečková

    UNB akad. L. Dérera
    Limbová 5, Bratislava 831 01

    KSAR MED, s.r.o. Feminatal+,
    Martina Granca 44, Bratislava

    0902 230 310
    katka.konecna@gmail.com
    https://feminatalplus.sk/

    Mgr. Petra Dubajová

    UNB Staré Mesto
    Mickiewiczova 13
    Bratislava 811 07 

    0917/561 311

    p.dubajova@gmail.com

    Mgr. Barbora Ondrušková

    FYZIOterapia EB, s.r.o.
    Einsteinova 19
    Bratislava 851 01

    0907/102 948

    erika@fyzio.sk
    https://www.fyzio.sk/

    Katarína Štrbáková

    MyoClinic
    Malý trh 4
    Bratislava 811 08

    0907/827 797

    strbakova@gmail.com
    info@myoclinic.sk
    https://myoclinic.sk/

    MSc. Katarína Hanuliaková

    INTIMFYZIO
    Bajkalská 18A
    Bratislava 82108 

    0904 155 507

    info@intimfyzio.sk
    www.intimfyzio.sk

    Trnavský kraj

    Mgr. Petra Borisová

    FYZIOBella- ambulancia fyzioterapie 
    Hodská 3170/115
    Galanta 924 01

    petraborisova@gmail.com

    Mgr. Alžbeta Nagy Víghová

    FyzioBet, s.r.o.
    Hlavná 50
    Šamorín 931 01

    0911 565 212

    eliza.vighova@gmail.com
    https://fyziobet.sk/

    Trenčianský kraj

    Mgr. Jarmila Hudečková

    NsP Prievidza so sídlom Bojnice
    Nemocničná 2
    Bojnice 972 01

    0903 844 290

    twixina1@gmail.com

    Mgr. Ľubica Ševčíková

    MediCare BN, s.r.o.,
    Školská 769/25,
    Bánovce nad Bebravou 957 01

    0908 264 855

    sevcikova.lubka@gmail.com

    Mgr. Natália Tomišová

    Jablonská 7
    Myjava 90701

    0908 483 290

    tomisovanatalia@gmail.com

    Mgr. Jana Školníková

    MS MEDICAL Rehab. amb. 
    Trenčín – Osloboditeľov 1/A
    032/652 64 56

    Nové Mesto nad Vahom: Piešťanská 5, 0911 901 200

    info@rehabilitaciatn.sk     jskolnikova@gmail.com
    rehabilitaciatn.sk

    Nitriansky kraj

    Mgr. Zuzana Kundakerová

    Regeneračné centrum Skalka
    Za Humnami 35
    Nitra 949 01

    0948 090 592

    jakubickova.zuzana@gmail.com
    rezervacie.rcskalka@gmail.com
    https://fyzioskalka.sk/

    Žilinský kraj

    Mgr. Katarína Kováčiková

    Kúpele Lúčky, a.s.
    Lúčky 530
    Lúčky 034 82

    0905/431 144

    katarina.kovacikova549@gmail.com

    Mgr. Jana Kavcová

    Komplet Fyzio
    Jesenského 1079/16
    Žilina 010 01 

    0918 049 377

    kompletfyzio@gmail.com
    www.kompletfyzio.sk

    Bc. Dana Višňovská

    Rehabko, s.r.o.,
    A. Rudnaya 23,
    Žilina 01001

    0903 944 371

    rehabko.asistent@gmail.com
    https://www.rehabko.sk/

    Mgr. Miriama Mikolášová

    Rehabko, s.r.o.,
    A. Rudnaya 23,
    Žilina 01001

    0903 944 371

    mirkavraniakova@gmail.com
    https://www.rehabko.sk/

    Banskobystrický kraj

    Mgr. Henrieta Jablonská

    Body – Centrum
    J. Švernu 1736/14
    Zvolen 960 01

    0910 988 088

    bodycentrum55@gmail.com
    https://www.bodycentrum.sk/

    Mgr. Lucia Švantnerová

    Kúpele Číž
    Číž 48
    Číž 98043

    0948160599

    lucia.svantnerova7@gmail.com

    Mgr. Martina Jančková

    Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia MUDr. Jozef Šimko
    Bystrická 53
    Žarnovica 966 81

    0910 202 502

    saligova.martina@gmail.com

    Mgr. Miroslava Mičianová

    Privátne fyzio-rehabilitačné zariadenie
    Štúrova 58
    Zvolen 960 01

    0904 183 333

    myraxxii@gmail.com

    Bc. Erika Nomilnerová

    NsP Brezno, n.o.
    Banisko 1
    Brezno 977 01

    0911 512 871

    erikanomilnerova@gmail.com

    Mgr. Miroslava Petríková

    Privátne fyzio-rehabilitačné zariadenie
    Štúrova 58
    Zvolen 960 01 

    0905 283 916

    miroslavamoumani@gmail.com

    Bc. Nikola Lieskovská

    FNsP F.D. Roosevelta
    Námestie L. Svobodu 1,
    Banská Bystrica 975 17

    0907 616 975

    niki.lieskovska@gmail.com

    Frederika Bírová

    Body-Centrum, s.r.o.
    Jána Švermu 14
    Zvolen 960 01

    0907 492 939

    frederikabirova@gmail.com
    bodycentrum55@gmail.com
    https://www.bodycentrum.sk/

    Prešovský kraj

    Mgr. Barbara Nádašiová

    Nemocnica Poprad
    rehabilitačné oddelenie
    Banícka 803/28
    Poprad 058 45 

    0949 129 986

    barbara.nadasiova@gmail.com

    Košický kraj

    doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD., Cert.MDT

    KFBLR LF UPJŠ a UNLP
    Rastislavova 43
    Košice

    0944 400 846

    magdalena.hagovska@gmail.com