Liečba

 

inkontinencie moču

 

Cieľom liečby inkontinencie moču je nielen
vyliečiť alebo zmierniť únik moču, ale pomôcť postihnutým aj po stránke psychologickej a sociálnej.

Možnosti liečby

Existuje viacero možností liečby inkontinencie moču. Neexistuje jediný univerzálny spôsob liečby, ktorý by pomohol všetkým pacientom s inkontinenciou, preto je dôležité kontaktovať s týmto problémom všeobecného lekára pre dospelých, urológa alebo gynekológa.

Režimové opatrenia môžu pacientom výrazne zlepšiť príznaky a tým pádom aj kvalitu života. Tieto opatrenia zahŕňajú:

  • zmenu životného štýlu
  • tréning močového mechúra
  • posilňovanie svalov panvového dna

Ak režimové opatrenia neprinášajú efekt, je potrebnézvážiť liečbu liekmi alebo operáciu.

Liečba inkontinencie moču závisí od typu úniku moču, jeho intenzity, závažnosti, rizikových faktorov a príčin. Často sa doporučuje kombinácia užívania liekov a režimových opatrení. Najvhodnejšiu liečbu treba konzultovať s lekárom.