Hľadáme blízke osoby s únikom moču na pilotné testovanie

Čo je predmetom pilotného testovania?

Opakovane použiteľný TENA SmartCare Change Indicator, ktorý upozorní rodinného opatrovateľa, keď je vhodné blízkej osobe inkontinenčnú pomôcku vymeniť.

Aké sú výhody používania indikátora?

  • zníženie potreby častých a nepotrebných manuálnych kontrol absorpčnej pomôcky
  • blízkej osobe poskytuje väčšiu dôstojnosť a lepší odpočinok rodinnému opatrovateľovi prináša istotu, že je blízka osoba v pohodlí

Koho hľadáme na pilotné testovanie?

rodiny, kde blízka osoba trpí inkontinenciou 3. stupňa, je čiastočne alebo plne imobilná, o ktorú sa stará rodinný opatrovateľ

Ako prebieha pilotné testovanie?

Vybraná blízka osoba v spolupráci s rodinným opatrovateľom používa počas doby trvania pilotu (2-3 mesiace) bezplatne dodaný TENA SmartCare Change Indicator.
Každá vybraná blízka osoba obdrží taktiež pomôcky TENA na celú dobu trvania pilotu a na záver darček v podobe produktov značky TENA.
Pilotné testovanie začína na jeseň 2023.

PRIHLÁSTE SA

Pokiaľ máte záujem prihlásiť seba, rodinného príslušníka alebo osobu, o ktorú sa staráte, vyplňte nasledovnú nezáväznú prihlášku.
Pokiaľ poznáte vhodnú osobu, pre ktorú by bolo testovanie prínosné, prosím odovzdajte jej tieto informácie.