Sex a inkontinencia

Ako spolu súvisia?

Problémy s močovým mechúrom alebo so stolicou môžu mať obrovský vplyv na sexualitu a spôsob, akým vnímame samých seba.

Sexualita všeobecne

Sexualitu každý z nás vníma individuálne. Znamená rôzne veci pre rôznych ľudí. Ide o našu túžbu vyjadriť samých seba ako ľudské bytosti, byť milovaný a prijímať lásku.To robíme prostredníctvom verbálnych a neverbálnych spôsobov komunikácie, ako je rozprávanie, pri pohľade na niekoho, objímanie, bozkávanie,  iné sexuálne aktivity  až po akt pohlavného styku. Sexualita sa týka intimity a túžby byť blízko seba alebo s inou osobou.

Od chvíle, keď sme sa narodili, dostávame pozitívne aj negatívne správy o našej sexualite a tieto informácie môžu ovplyvniť spôsob, akým vidíme samých seba. To vyjadrujeme prostredníctvom nášho správania, spôsobom, akým hovoríme, ako sa obliekame, ako kráčame. Naša sexualita sa môže meniť v závislosti od našich rolí v živote a od fáz a etáp nášho životného cyklu.

Mýty a mylné predstavy

Mýty a mylné predstavy o sexualite majú tendenciu byť odovzdávané z generácie na generáciu  a sú zväčša ovplyvnené našou kultúrou a náboženstvom. Naša kultúra, minulosť a náboženstvo ovplyvňujú spôsob, akým myslíme, a formujú naše hodnoty. Mýty o sexualite sú napr.:„starší ľudia nie sú atraktívni“, „starší ľudia nemajú záujem o sex“ alebo „ľudia s postihnutím nie sú sexuálne aktívni“.

Tieto tvrdenia sa veľmi ľahko preberajú, človek ľahko uverí, že sú pravdivé. Niekedy je vhodné tieto informácie konzultovať alebo prediskutovať s niekým, kto má reálne skúsenosti, ktoré pomôžu znížiť negatívny vplyv na naše myslenie a zaujať objektívny postoj.

Ako inkontinencia ovplyvňuje sexualitu?

Problémy s močovým mechúrom alebo so stolicou môžu mať obrovský vplyv na sexualitu a spôsob, akým vnímame samých seba. Mnoho ľudí hovorí, že sa kvôli úniku moču cíti trápne. V dôsledku toho ľudia obmedzujú svoj pobyt mimo domu (z domu vychádzajú zriedka) a často menia oblečenie, ktoré nosia, aby zamaskovali akýkoľvek fľak (napríklad tým, že nosia tmavé alebo vzorované oblečenie). Náš výber oblečenia je vonkajším vyjadrením našej sexuality.

Niektorí ľudia, ktorým uniká moč alebo stolica, alebo majú problém s vetrami, majú neustálu potrebu sa počas dňa neustále umývať, a tak zostať „svieži“ a voňaví. Iní potrebujú svojich partnerov, aby im pomohli s udržiavaním hygieny (najmä v staršom veku alebo pri zdravotnom postihu). Partneri preto môžu zažiť emocionálne bloky súvisiace s poskytovaním tejto intímnej starostlivosti. To môže následne ovplyvniť ich sexuálny vzťah s osobou,  o ktorú sa starajú. Pomoc pri riešení problémov s inkontinenciou moču alebo stolice zahŕňa aj dotýkanie sa genitálií. Poskytovanie intímne osobnej starostlivosti môže narušiť sexuálny vzťah páru. To je významný problém, ktorý je potrebné diskutovať so zodpovedným zdravotníckym pracovníkom.

Pre niektorých ľudí pomoc a techniky používané pri zvládnutí inkontinencie môžu mať negatívny vplyv na sexualitu. Už len tým, že myšlienka na tento zážitok spôsobuje rozpaky a evokuje „zvláštne“ spomienky na svojho partnera.

Obavy a zábrany ľudí, ktorí žijú s inkontinenciou, môžu byť rozdelené do dvoch kategórií : emocionálne a fyzické.

Emocionálne problémy

 • rozpaky a stud,
 • pocit špinavosti,
 • zdrvujúci pocit straty a žiaľu kvôli neschopnosti riadiť svoje telesné funkcie,
 • úzkosť a depresia,
 • nízke sebavedomie,
 • pocit osamelosti a izolácie,
 • strata túžby po intimite.

Fyzické obavy

 • únik moču alebo stolice pri pohlavnom styku v dôsledku polohy alebo tlaku, alebo v dôsledku sťahov močového katétra, ale aj obavy z „nehody“ kvôli „absencii“ katétra,
 • zápach kvôli úniku,
 • obavy z infekcie,
 • podráždenie v oblasti genitálií,
 • prítomnosť katétra,
 • sexuálna dysfunkcia – vaginálna suchosť, nedostatok precítenia,
 • bolesť alebo únava spojená s primárnou príčinu inkontinencie,
 • účinok liekov,
 • precitlivenosť alebo kŕče spôsobené primárnym ochorením (napr. roztrúsená skleróza, ochorenie motorického neurónu, poranenia miechy atď.).

Tieto obavy môžu spôsobiť človeku s inkontinenciou úplné odmietanie intimity, ukončenie súčasných a bránenie sa prípadným budúcim vzťahom a môžu zapríčiniť úplné potlačenie sexuálnych túžob a potrieb, čo v konečnom dôsledku bude viesť k izolácii, stavom úzkosti a depresiám.

Je dôležité vedieť, že nie ste sami! Ľudí s takýmito problémami a pocitmi je viacero. Tiež je dôležité vedieť, že pomoc je možná, je k dispozícii.

Téma sexuality je dôležitá. Je však veľakrát ťažké na túto tému hovoriť alebo diskutovať. Mnoho ľudí sa pritom cíti nepríjemne.  Ani  mnohí lekári  neotvárajú túto tému aj napriek jasnej evidencii, že inkontinencia ovplyvňuje sexualitu a tým znižuje kvalitu života pacienta.

Naše občianske združenie InkoFórum vám vie s týmto problémom poradiť. Stačí, keď napíšete na info@inkoforum.sk. Keďže spolupracujeme s poprednými odborníkmi, ich rady vám pomôžu. Vedzte, že nie ste sami a váš problém sa dá riešiť. Len sa nebojte o ňom rozprávať!

Naše tipy:

 • niekoľko hodín pred sexom sa vyhnite potravinám, ktoré dráždia močov mechúr
 • nepite príliš veľa tekutín pred sexom
 • pred sexom dôkladne vyprázdnite močový mechúr
 • vyskúšajte rôzne polohy, ktoré vyvíjajú menší tlak na močový mechúr
 • buďte otvorení a úprimní, porozprávajte sa so svojím partnerom
 • pravidelne cvičte cviky na posilnenie svalov panvového dna;

Prečítajte si aj ostatné články: