Noktúria

Nočné pomočovanie

u dospelých

Je stav, kedy je človek nútený vstať v noci jeden a viac krát, aby sa išiel vymočiť.  Noktúria sa vyskytuje o niečo častejšie u žien ako u mužov.

Aké sú príčiny noktúrie?

Príčiny vzniku noktúrie sú viaceré a u každého jedinca býva väčšinou kombinácia rôznych vyvolávajúcich činiteľov. Najčastejšou príčinou (v 76 – 88 % prípadov) noktúrie je nadprodukcia moču v nočných hodinách (tzv. nočná polyúria) spôsobená hormonálnymi zmenami (zníženým vylučovaním hormónu dezmopresín v dôsledku starnutia organizmu).

 Nočnú polyúriu však môžu spôsobiť aj iné stavy:

 • zvýšené vylučovanie tekutín u jedincov s ochoreniami srdca a s opuchmi dolných končatín
 • pri zlyhaní obličiek
 • pri tzv. spánkové apnoe (poruchy dýchania, prestávky v dýchaní)
 • faktory životosprávy (napr. zvýšený príjem tekutín najmä pred spaním a pod)

Zvýšený počet nedobrovoľných močení počas spánku spôsobujú aj chorobné stavy, ktoré znižujú kapacitu močového mechúra – napr. hyperaktívny močový mechúr, nezhubné/ zhubné zväčšenie prostaty, chronické zápaly dolných močových ciest, kamene, rakovina močového mechúra, neurologické ochorenia (napr. mnohopočetná skleróza) a pod.

Existujú aj jedinci, ktorí majú zvýšené vylučovanie moču nielen v noci ale aj v priebehu celých 24 hodín (napr. pri cukrovke, pri zvýšených hodnotách vápnika v krvi, pri nadmernom príjme tekutín v priebehu celého dňa a pod.).

Noktúriu môže spôsobiť aj nevhodné dávkovanie močopudných liekov (tzv. diuretík), ale aj psychologické problémy postihnutých osôb.

Aké sú následky noktúrie?

Noktúria je najčastejšou a najvýznamnejšou príčinou prerušenia spánku – až 70% mužov vo veku 50-93 rokov udáva noktúriu ako príčinu prerušenia spánku. Zvýšený počet prebudení, časté vstávanie a zhoršený spánok závisia od závažnosti noktúrie a počtu nočných močení. Už dve prebudenia v noci na potrebu močiť významne zhoršujú kvalitu spánku, pretože tá závisí od dĺžky neprerušeného spánku, nie od celkovej doby spánku.

Prerušovaný a nedostatočný spánok zvyšuje dennú únavu, ospalosť, znižuje bdelosť, koncentráciu a psychomotorický výkon, predlžuje reakčný čas, zhoršuje náladu, pamäť a kognitívne funkcie. Nedostatok spánku prináša dlhodobé a závažnejšie následky: zvýšené riziko dopravných nehôd, pracovných úrazov, zníženie pracovného výkonu a práceneschopnosť, zvýšené riziko pádov a zlomenín s čím následne súvisí nutnosť hospitalizácie alebo opatrovateľskej starostlivosti. Dostatočný a kvalitný spánok je nevyhnutný pre vašu psychickú aj fyzickú pohodu. Potvrdená je aj súvislosť medzi noktúriou a výskytom depresie.

Pretrvávajúca a neliečená noktúria vedie k chronickému nedostatku spánku, čo má negatívny vplyv na celkovú kvalitu života, mortalitu a morbiditu. Noktúriu preto nemožno považovať za banálny symptóm. Vyžaduje si adekvátnu pozornosť a liečbu.

Základné vyšetrenie pri noktúrii

 • podrobný rozhovor s pacientom (tzv. detailná anamnéza)
 • jednoduché fyzikálne vyšetrenie
 • niektoré dotazníky a najmä mikčný denník
 • základné laboratórne vyšetrenia (krv, moč)
 • jednoduché zobrazovacie vyšetrenia (najmä ultrasonografické)
 • iné vyšetrenia

Noktúriu je možné potvrdiť jednoduchým rozhovorom s pacientom, ktorý súčasne aj vyplní vhodné dotazníky a najmä tzv. mikčný denník (čo je vlastne záznam o časovom a objemovom príjme a výdaji tekutín v priebehu 24 hodín).

Aká je liečba noktúrie?

Základné sú opatrenia s cieľom úpravy nadbytočného príjmu tekutín a nadbytočnej tvorby moču

 • zníženie príjmu tekutín, ovocia a zeleniny 4 hodiny pred spaním (ale zníženie celkového príjmu tekutín nie je vhodné)
 • kompresívne pančuchy a polohovanie dolných končatín popoludní
 • obmedzenie príjmu soli v potrave
 • správne časovanie užívania močopudných liekov (diuretík) – 6 hodín pred spaním
 • vyprázdnenie močového mechúra pred spaním
 • väčšiu časť z objemu prijatých tekutín realizovať pred 18. hodinou
 • iné

Primeraná liečba liekmi je potrebná u jedincov s nezhubným ochorením prostaty, pri hyperaktívnom močovom mechúre a pod. Bežná liečba liekmi benígnej prostatickej hyperplázie alebo hyperaktívneho močového mechúra však má len limitujúci efekt na zníženie počtu nočných močení.

Sedatíva vhodné u ľudí s poruchou zaspávania.

Liečba pomocou dezmopresínu predstavuje liečbu príčiny noktúrie s dobrou efektivitou. Vďaka tejto terapii dochádza v obličkách ku zvýšenému vstrebávaniu vody v nočných hodinách, moč sa stáva koncentrovanejší, liečená osoba nemusí tak často vstávať v dôsledku potreby močenia a predlžuje sa doba spánku.

Tento článok bol pripravený v spolupráci s Doc. MUDr. Jozefom Marenčákom, PhD., primárom Urologického oddelenia FNsP Skalica. ĎAKUJEME!  

www.nocnemocenie.sk

Pár faktov:

Z

Noktúria je najčastejšou príčinou prerušenia spánku.

Z

Noktúriou trpí viac než 50% ľudí vo veku nad 50 rokov.

Z

Noktúria zvyšuje chorobnosť a úmrtnosť pacientov.

Z

Noktúria negatívne ovplyvňuje kvalitu života.

Z

Za prvotnú príčinu noktúrie sa považuje nerovnováha medzi tvorbou moču v noci a kapacitou močového mechúra.

Z

Nočnú polyúriu (zvýšenú tvorbu moču obličkami počas spánku) spôsobuje nedostatočná tvorba antidiuretického hormónu (AVP) v noci.

Výskyt noktúrie podľa pohlavia a veku:

 • Muži 20 – 40 rokov 9,5% 9,5%
 • Ženy (20 – 40 rokov) 11% 11%
 • Muži starší ako 70 rokov 44% 44%
 • Ženy staršie ako 70 rokov 50% 50%

Prečítajte si aj ostatné články:

InkoFórum zastupuje ľudí trpiacich inkontinenciou a obhajuje ich potreby napríklad pri zmenách zákonov.

Sila nášho združenia rastie s každý členom .

Pridajte sa k nám

Staňte sa členom nášho združenia. 

Viac informácii o členstve nájdete TU.

Čo získate:

R

zašleme vám Inkobalík s informačnými materiálmi a vzorkami

R

budeme vám zasielať pravidelný newsletter s novinkami v liečbe a prevencii

R

získate prístup do uzavretej FB skupiny, kde si môžete vymieňať rady s ostatnými pacientmi

R

môžete sa prostredníctvom poradne obrátiť so svojím problémom na našich odborníkov