Príčiny, príznaky a typy inkontinencie

Inkontinencia

Príčiny, príznaky a typy

Inkontinencia je akýkoľvek mimovoľný, nedobrovoľný únik moču.

Strata kontroly nad močením sa nazýva močová inkontinencia.

Aké sú najčastejšie príčiny inkontinencie?

 • hormonálny deficit
 • oslabenie svalov panvového dna
 • neurologické ochorenia (Skleróza multiplex, Parkinsonová choroba, cievna mozgová príhoda, demencia)
 • poruchy metabolizmu (Diabetes mellitus)
 • tehotenstvo
 • následky po chirurgických zásahoch
 • infekcia močového ústrojenstva
 • benígne zväčšenie prostaty
 • vek
 • hyperaktívny močový mechúr
 • vedľajšie účinky niektorých liekov

Únik moču môže byť dočasný alebo trvalý, závisí to na okolnostiach, ktoré ho spôsobujú. Napríklad, ak ste nedávno prekonali zápal močových ciest, únik moču môže byť dočasný. Ak vám uniká moč už dlhšie časové obdobie, môže ísť o trvalý stav.
V obidvoch prípadoch je možné tento stav riešiť alebo liečiť. Inkontinencia je symptóm, nie choroba. Váš lekár vám pomôže nájsť presnú príčinu inkontinencie,
ako aj spôsoby, ako si s ňou poradiť.

Príčiny vzniku u mužov a u žien sa líšia

Únik moču u žien býva spôsobený viacerými faktormi naraz a súvisí najmä s ochabnutím svalov panvového dna. To pozorujeme zväčša vplyvom tehotenstva alebo zvyšujúcim sa vekom pacientky a s tým súvisiacimi hormonálnymi zmenami.

Počet pôrodov, ich dĺžka, ako aj hmotnosť plodu, má vplyv na možnú čiastočnú či úplnú inkontinenciu. Ohrozené sú tiež ženy po chirurgickom odstránení maternice i pri opakovaných zápaloch močovo-pohlavných orgánov. Na vzniku stresovej inkontinencie sa priamo podieľa obezita, pri ktorej zásoby tukového tkaniva tlačia, naťahujú a oslabujú štruktúry panvového dna.

Zvyšujúci sa priemerný vek ľudského života a nesprávny životný štýl (sedavé zamestnanie) sú v posledných rokoch príčinami nárastu inkontinencie aj v mužskej populácii. Problémy s prostatou a jej liečba predstavujú najčastejšie príčiny úniku moču mužov. U väčšiny mužov ide o inkontinenciu dočasnú, ako následok operácie prostaty.

Typy inkontinencie

Existujú viaceré typy inkontinencie podľa toho, ktorá časť dolných močových ciest je postihnutá a spôsobu ako moč uniká.

Stresová inkontinencia
je najrozšírenejším druhom inkontinencie.

Malé množstvo moču uniká pri smiechu, kašli, kýchaní, zdvíhaní a nosení bremien, podrepe, prípadne pri zmene polohy tela.
Pri týchto aktivitách sa zvýši tlak na močový mechúr. Močová rúra alebo zvierač močového mechúra nevydržia tlak naplneného mechúra a dochádza k mimovoľnému, nechcenému úniku moču.

Príčinou je oslabené svalstvo panvového dna (po pôrodoch, v súvislosti s narastajúcim vekom), porucha závesu močovej trubice alebo nedostatočná funkcia jej zvierača po operačných zásahoch v oblasti panvy, po úrazoch a podobne. Niekedy je mechanizmus vzniku len jeden, častejšie sú ale v rôznej miere zastúpené dva a viac.

Urgentná inkontinecia
je nedobrovoľný únik moču, ktorý sa dostaví po nezvládnutom nepríjemnom nutkaní na močenie s tým, že mechúr sa proti našej vôli vyprázdni.

Sval, ktorý kontroluje sťahovanie močového mechúra je podráždený, nestabilný a sťahuje sa nepravidelne.

Spúšťacím mechanizmom býva väčšinou zle liečená infekcia močových ciest, nádory, cukrovka, zväčšená prostata, ale aj hyperaktívny močový mechúr. Touto poruchou trpia predovšetkým starí ľudia.

Reflexná inkontinencia
je dôsledok neurologického ochorenia alebo úrazu mozgu či miechy.

Mechúr pracuje reflexne, k jeho vyprázdneniu prichádza mimovoľne a odtekanie moču nie je možné riadiť.

Inkontinencia z pretekania
moč z preplneného mechúra odteká horšie kvôli zúženej močovej trubici spôsobenej zväčšenou prostatou u mužov. Táto komplikácia sa dá odstrániť operatívne.

Zmiešaná inkontinencia
kombinácia uvedených typov inkontinencie.

Extrauretrálna inkontinencia
nekontrolovaný únik moču inou cestou ako močovou rúrou.

Príznaky:

s

Urgentná inkontinencia

 • veľmi silná potreba ísť na záchod
 • neschopnosť dostať sa na záchod včas, keď pociťujete nutkanie na močenie
 • neschopnosť udržať moč vtedy, keď počujete alebo sa dotýkate tečúcej vody
s

Stresová inkontinencia

 • únik moču pri kašli, kýchaní, smiechu
 • únik moču keď vstanete zo stoličky alebo postele
 • únik moču pri dvíhaní ťažkých predmetov
 • únik moču pri pohlavnom styku
 • únik moču pri chôdzi, behu, poskoku
s

Inkontinencia z pretekania

 • pocit, že váš močový mechúr nikdy nie je prázdny
 • únik malého množstva moču keď kýchate, smejete sa, kašlete alebo prenášate ťažké predmety
 • budenie v noci s pocitom, že potrebujete ísť na záchod
 • pocit, že potrebujete ísť močiť, ale nemôžete
 • aj po vyprázdnení mechúra máte pocit, že nie je prázdny
 • chodíte často na záchod, pretože vždy vymočíte len malé množstvo moču

Stupne inkontinencie podľa úhrad:

Pomôcky pre pacientov s inkontinenciou sú hradené zdravotnými poisťovňami na základe zdravotného poistenia. V prípade inkontinencie ide o vložky, vkladacie plienky, plienkové nohavičky a podložky. 

Predpisujú ich odborní lekári (urológ, neurológ, gynekológ, geriater, chirurg, onkológ).

1. stupeň inkontinencie

 • občasný únik moču, tj. únik po kvapkách alebo únik max. 1-2x denne
 • poisťovne nehradia

2. stupeň inkontinencie

 • častý únik moču, t.j. únik prúdom niekoľkokrát cez deň objektivizovaný dôslednou anamnézou, zhodnotením mikčného denníka alebo plienkovým testom
 • finančný limit 14,77€ na mesiac

3. stupeň inkontinencie

 • trvalý únik moču, t.j. únik moču niekoľkokrát denne aj v noci v ľahu, tento stupeň môže byť predovšetkým u ležiacich pacientov spojených s inkontinenciou stolice
 • finančný limit 51,94€ na mesiac

Výskyt inkontinencie:

 • Slováci 25% 25%
 • Ženy 50% 50%
 • Muži 25% 25%
 • Ženy nad 50 rokov s prolapsom orgánov 50% 50%
 • Tehotné ženy 40% 40%
 • Matky s inkontinenciou aj 7 rokov po pôrode 45% 45%

Prečítajte si ďalšie články:

Pridajte sa k nám

Čo získate členstvom:

R

zašleme vám Inkobalík s informačnými materiálmi a vzorkami

R

budeme vám zasielať pravidelný newsletter s novinkami v liečbe a prevencii

R

získate prístup do uzavretej FB skupiny, kde si môžete vymieňať rady s ostatnými pacientmi

R

môžete sa prostredníctvom poradne obrátiť so svojím problémom na našich odborníkov

Močový mechúr

Močový mechúr

Ako by mal fungovať?

Močový mechúr je orgán zhromaž´dujúci moč tvoriaci sa v obličkách. Ide i vakovitý sval s kapacitou približne 500ml.

Zdravý močový mechúr

Dospelí ľudia močia 5 až 7-krát denne a maximálne  raz v noci. Každý deň vyprodukujú 1 – 1,5 litra moču. Na toto množstvo nemá výrazný vplyv ani tak pohlavie alebo vek, skôr ročné obdobie. Je prekvapivé, že v zime močíme viac.

Frekvencia močenia závisí od viacerých faktorov, predovšetkým však od množstav prijatých tekutín. Močenie trvá v priemere 15 – 20 sekúnd. Žltú farbu moču spôsobuje urochrón, žltý pigment vznikajúci rozkladom hemoglobínu.

Chodíte na malú potrebu približne každú pol, hodinu, dve hodiny

Normálny interval medzi močeniami je 3 - 4 hodiny

Ako sa v našom tele tvorí moč?

Vylučovanie moču

Vylučovanie moču závisí od efektívnej činnosti všetkých častí močového ústrojenstva – obličiek, močovodov, močového mechúra a močovej rúry.

Obličky (ren, nefros) z krvi filtrujú látky, ktoré telo nevyužilo. Po vytvorení moču v obličkách vstupuje moč cez zberné vývodné cesty do močovodov (uretrov) a prechádza do močového mechúra. Tento svalový orgán plní funkciu rezervoára moču a orgánu vylučovania.

Močovody privádzajúdo močového mechúra moč po kvapkách.

Močový mechúr

Veľkosť močového mechúra závisí od pohlavia, individuálnej variability a najmä stupňa naplnenia. Fyziologická kapacita mechúra je 300 – 500ml.

Posunom sliznice a zmenou napätia hladkých svalových vlákien sa však dokáže prispôsobovať rôznemu obsahu moču, ktorý možno do istého objemu tekutiny tlmiť vôľou.

Močový mechúr uzatvára zvierač (musculus sphinctervesicae), ktorý bráni odtoku moču aj pri určitom vnútornom tlaku.

Vyprázdňovanie močového mechúra (mikcia) prebieha reflexne.

1. Uskladňovacia (plniaca) fáza

je charakterizovaná postupným napĺňaním močového mechúra, ktorý sa vďaka svojej pružnosti dokáže zväčšovať. Keď je v ňom približne 200ml moču, nervové zakončenia v mechúre začínajú, laicky povedané, vysielať do mozgu signály o potrebe močiť. Nervovými vláknami začne do močového mechúra prúdiť látka nazývaná acetylcholín, ktorá spôsobuje, že svalovina močového mechúra sa začne sťahovať, a vtedy si uvedomujeme, že začíname cítiť potrebu močenia, ale tento pocit dokážeme do určitého momentu vôľovo ovládať, pokiaľ sa nenájde vhodná príležitosť. Sami sa teda rozhodujeme, kedy pôjdeme močiť. Väčšina ľudí pociťuje naplnenie mechúra, keď je spolovice plný. Na jeho vyprázdnenie potrebujeme uvoľnenie a vhodné prostredie, tzn. toaletu s dostatkom súkromia.

2. Vyprázdňovacia fáza

prichádza vo chvíli, keď sa rozhodneme rešpektovať signály mozgu k vyprázdneniu močového mechúra. Napriek navonok jednoduchému úkonu, ide o komplexný fyziologický proces, na ktorom spolupracujú „pod taktovkou“ nervového systému rôzne anatomické štruktúry. Všetci poznáme často nesmierny pocit úľavy pri močení. Akékoľvek zlyhanie ktorejkoľvek časti systému, ktorý nám pomáha uľaviť si, spôsobuje rôzne problémy pri močení. Jedna z nich je nadmerná dráždivosť svaloviny močového mechúra, ktorá už aj pri malom nahromadení moču nesprávne informuje nervový systém o potrebe vyprázdňovania. Dôsledkom býva časté nutkanie na močenie, časté močenie, nočné vstávanie a neraz náhly únik moču.

InkoFórum zastupuje ľudí trpiacich inkontinenciou a obhajuje ich potreby napríklad pri zmenách zákonov.

Sila nášho združenia rastie s každý členom .

Pridajte sa k nám

Staňte sa členom nášho združenia. 

Viac informácii o členstve nájdete TU.

Čo získate:

R

zašleme vám Inkobalík s informačnými materiálmi a vzorkami

R

budeme vám zasielať pravidelný newsletter s novinkami v liečbe a prevencii

R

získate prístup do uzavretej FB skupiny, kde si môžete vymieňať rady s ostatnými pacientmi

R

môžete sa prostredníctvom poradne obrátiť so svojím problémom na našich odborníkov

Únik moču po operácii prostaty

Únik moču

po operácii prostaty

Je to bežný pooperačný jav, ktorý je potrebné brať ako výzvu, s ktorou sa muži stretávajú počas svojej rekonvalescencie, počas svojho zotavenia sa.

Prečo sa to stáva?

  Prostata je mužský pohlavný orgán. Má veľkosť vlašského orecha a nachádza sa pod močovým mechúrom. Tenká trubica (uretra), ktorá odvádza moč a semeno prechádza stredom prostaty. V mieste, kde sa močový mechúr spája s močovou trubicou, sa nachádza kruh svalov známych ako zvierač hrdla močového mechúra. Ten sa otvára a zatvára ako oko fotoaparátu. Zvierač (hrdlo) močového mechúra je väčšinu času uzavretý, aby sa zabránilo úniku moču. Ale keď mozog vydá signál, zvierač dostane od mozgu povolenie, otvorí sa, aby mohol moč prejsť a močový mechúr sa vyprázdnil.

  Ďalší vonkajší zvierač je umiestnený pod prostatou a je súčasťou svalov panvového dna. Tieto svaly sú tiež zapojené do ovládania močového mechúra. 

  Ak sa hrdlo a zvierač močového mechúra počas operácie prostaty poškodia, môže to mať za následok močovú inkontinenciu, teda únik moču.

  Čo mám robiť?

  Určite navštívte vášho lekára. Ťažkosti s únikom stolice môžu byť liečené a v mnohých prípadoch aj vyliečené. Necíťte sa nepríjemne, keď o týchto problémoch máte rozprávať. Jedná sa o vaše zdravie. A nie ste určite jediný, kto únikom stolice trpí. Lekár je tu preto, aby vám pomohol.

  Prvým krokom k zlepšeniu vášho stavu je kompletné vyšetrenie. Táto anamnéza zahŕňa váš predchádzajúci zdravotný stav (choroby, operácie, liečba,…) a preverenie súčasného zdravotného stavu. Lekár by sa vás mal pýtať na váš životný štýl – diéty, cvičenie, pitný režim, lieky, ktoré užívate a ďalšie faktory, ktoré môžu únik stolice ovplyvniť. Na základe tohto a možno ďalších vyšetrení, ktoré lekár môže odporučiť, pripraví pre vás lekár individuálny program, v rámci ktorého sa môže zamerať na vyriešenie problémov so zápchou alebo hnačkami.

  Určite by ste mali navštíviť lekára, keď:

  • Spozorujete pravidelné úniky stolice
  • Máte tendenciu meniť svoje návyky súvisiace s vyprázdňovaním
  • Zbadáte pri vyprázdňovaní bolesť alebo krvácanie
  • Máte pocit, že vaše črevá nikdy nie sú úplne prázdne
  • Tmavá alebo čierna stolica
  • Spozorujete úbytky na váhe, ktoré neviete vysvetliť

  Ako problémy s únikom stolice zvládnuť?

  Požiadajte lekára o individuálny prístup k riešeniu vášho problému. V prípade, keď niečomu nerozumiete, nebojte sa opýtať. Iba keď správne porozumiete tomu, čo vám lekár hovorí, môžete navrhnuté riešenie správne uplatňovať aj v praxi. Aj rodina alebo opatrovatelia by mali byť zapojení do tohto procesu (s výnimkou prípadov, kedy si to pacient vyslovene neželá).

  Aké prvotné opatrenia by sme mali prijať, aby sme dosiahli správnu konzistenciu stolice a správne vyprázdňovanie čriev:

  Diéta:

  • Nutričné hodnoty, ktoré pacient prijíma by mali byť vyvážené
  • Pacient a lekár by mali pripraviť denník stravy a príjmu tekutín
  • Pacienti s tvrdou stolicou alebo dehydrovaní pacienti by mali byť vedení k tomu, aby vypili minimálne 1,5 litra tekutín denne
  • Lekár by mal skontrolovať riziko podvýživy u pacientov

  Návyky vyprázdňovania čriev:

  • Vyprázdnenie čriev by malo byť podporované po každom jedle
  • Pacient by mal pri vyprázdňovaní čriev vždy sedieť, aby sa vyhol namáhaniu
  • Toaleta by mala byť vybavená všetkými potrebnými pomôckami, ktoré by mohli vyprázdňovanie uľahčiť
  • Pacient by si mal obliekať oblečenie, ktoré sa dá jednoducho vyzliecť

  U lekára si tiež nezabudnite vypýtať informácie o pomôckach (absorpčné pomôcky, podložky,…), možnej podpore zo strany psychológa, pomôckach na ochranu vašej pokožky, jednorazových rukaviciach a všetkom ostatnom, čo vás napadne a v čom nemáte jasno. 

  Nakoľko téma úniku stolice alebo problémov súvisiacich s problémami s vyprázdňovaním je veľkým tabu, stáva sa, že pacient o nej začne hovoriť až keď je neskoro. Vtedy sa ťažšie hľadajú spôsoby liečby. Tieto v pokročilejších štádiách tiež nemusia byť také účinné ako keby sa problém zachytil na samotnom počiatku. 

  Nakoľko ide o vaše zdravie a máte pocit, že nie je niečo v poriadku, určite navštívte lekára a nebojte a nehanbite sa o svojom probléme hovoriť. Lekár vám pomôže váš problém riešiť a veľa krát aj vyriešiť. Prvotná iniciatíva je však najmä na vás. 

  InkoFórum zastupuje ľudí trpiacich inkontinenciou a obhajuje ich potreby napríklad pri zmenách zákonov.

  Sila nášho združenia rastie s každý členom .

  Pridajte sa k nám

  Staňte sa členom nášho združenia. 

  Viac informácii o členstve nájdete TU.

  Čo získate:

  R

  zašleme vám Inkobalík s informačnými materiálmi a vzorkami

  R

  budeme vám zasielať pravidelný newsletter s novinkami v liečbe a prevencii

  R

  získate prístup do uzavretej FB skupiny, kde si môžete vymieňať rady s ostatnými pacientmi

  R

  môžete sa prostredníctvom poradne obrátiť so svojím problémom na našich odborníkov

  Noktúria – nočné pomočovanie u dospelých

  Noktúria

  Nočné pomočovanie

  u dospelých

  Je stav, kedy je človek nútený vstať v noci jeden a viac krát, aby sa išiel vymočiť.  Noktúria sa vyskytuje o niečo častejšie u žien ako u mužov.

  Aké sú príčiny noktúrie?

  Príčiny vzniku noktúrie sú viaceré a u každého jedinca býva väčšinou kombinácia rôznych vyvolávajúcich činiteľov. Najčastejšou príčinou (v 76 – 88 % prípadov) noktúrie je nadprodukcia moču v nočných hodinách (tzv. nočná polyúria) spôsobená hormonálnymi zmenami (zníženým vylučovaním hormónu dezmopresín v dôsledku starnutia organizmu).

   Nočnú polyúriu však môžu spôsobiť aj iné stavy:

  • zvýšené vylučovanie tekutín u jedincov s ochoreniami srdca a s opuchmi dolných končatín
  • pri zlyhaní obličiek
  • pri tzv. spánkové apnoe (poruchy dýchania, prestávky v dýchaní)
  • faktory životosprávy (napr. zvýšený príjem tekutín najmä pred spaním a pod)

  Zvýšený počet nedobrovoľných močení počas spánku spôsobujú aj chorobné stavy, ktoré znižujú kapacitu močového mechúra – napr. hyperaktívny močový mechúr, nezhubné/ zhubné zväčšenie prostaty, chronické zápaly dolných močových ciest, kamene, rakovina močového mechúra, neurologické ochorenia (napr. mnohopočetná skleróza) a pod.

  Existujú aj jedinci, ktorí majú zvýšené vylučovanie moču nielen v noci ale aj v priebehu celých 24 hodín (napr. pri cukrovke, pri zvýšených hodnotách vápnika v krvi, pri nadmernom príjme tekutín v priebehu celého dňa a pod.).

  Noktúriu môže spôsobiť aj nevhodné dávkovanie močopudných liekov (tzv. diuretík), ale aj psychologické problémy postihnutých osôb.

  Aké sú následky noktúrie?

  Noktúria je najčastejšou a najvýznamnejšou príčinou prerušenia spánku – až 70% mužov vo veku 50-93 rokov udáva noktúriu ako príčinu prerušenia spánku. Zvýšený počet prebudení, časté vstávanie a zhoršený spánok závisia od závažnosti noktúrie a počtu nočných močení. Už dve prebudenia v noci na potrebu močiť významne zhoršujú kvalitu spánku, pretože tá závisí od dĺžky neprerušeného spánku, nie od celkovej doby spánku.

  Prerušovaný a nedostatočný spánok zvyšuje dennú únavu, ospalosť, znižuje bdelosť, koncentráciu a psychomotorický výkon, predlžuje reakčný čas, zhoršuje náladu, pamäť a kognitívne funkcie. Nedostatok spánku prináša dlhodobé a závažnejšie následky: zvýšené riziko dopravných nehôd, pracovných úrazov, zníženie pracovného výkonu a práceneschopnosť, zvýšené riziko pádov a zlomenín s čím následne súvisí nutnosť hospitalizácie alebo opatrovateľskej starostlivosti. Dostatočný a kvalitný spánok je nevyhnutný pre vašu psychickú aj fyzickú pohodu. Potvrdená je aj súvislosť medzi noktúriou a výskytom depresie.

  Pretrvávajúca a neliečená noktúria vedie k chronickému nedostatku spánku, čo má negatívny vplyv na celkovú kvalitu života, mortalitu a morbiditu. Noktúriu preto nemožno považovať za banálny symptóm. Vyžaduje si adekvátnu pozornosť a liečbu.

  Základné vyšetrenie pri noktúrii

  • podrobný rozhovor s pacientom (tzv. detailná anamnéza)
  • jednoduché fyzikálne vyšetrenie
  • niektoré dotazníky a najmä mikčný denník
  • základné laboratórne vyšetrenia (krv, moč)
  • jednoduché zobrazovacie vyšetrenia (najmä ultrasonografické)
  • iné vyšetrenia

  Noktúriu je možné potvrdiť jednoduchým rozhovorom s pacientom, ktorý súčasne aj vyplní vhodné dotazníky a najmä tzv. mikčný denník (čo je vlastne záznam o časovom a objemovom príjme a výdaji tekutín v priebehu 24 hodín).

  Aká je liečba noktúrie?

  Základné sú opatrenia s cieľom úpravy nadbytočného príjmu tekutín a nadbytočnej tvorby moču

  • zníženie príjmu tekutín, ovocia a zeleniny 4 hodiny pred spaním (ale zníženie celkového príjmu tekutín nie je vhodné)
  • kompresívne pančuchy a polohovanie dolných končatín popoludní
  • obmedzenie príjmu soli v potrave
  • správne časovanie užívania močopudných liekov (diuretík) – 6 hodín pred spaním
  • vyprázdnenie močového mechúra pred spaním
  • väčšiu časť z objemu prijatých tekutín realizovať pred 18. hodinou
  • iné

  Primeraná liečba liekmi je potrebná u jedincov s nezhubným ochorením prostaty, pri hyperaktívnom močovom mechúre a pod. Bežná liečba liekmi benígnej prostatickej hyperplázie alebo hyperaktívneho močového mechúra však má len limitujúci efekt na zníženie počtu nočných močení.

  Sedatíva vhodné u ľudí s poruchou zaspávania.

  Liečba pomocou dezmopresínu predstavuje liečbu príčiny noktúrie s dobrou efektivitou. Vďaka tejto terapii dochádza v obličkách ku zvýšenému vstrebávaniu vody v nočných hodinách, moč sa stáva koncentrovanejší, liečená osoba nemusí tak často vstávať v dôsledku potreby močenia a predlžuje sa doba spánku.

  Tento článok bol pripravený v spolupráci s Doc. MUDr. Jozefom Marenčákom, PhD., primárom Urologického oddelenia FNsP Skalica. ĎAKUJEME!  

  www.nocnemocenie.sk

  Pár faktov:

  Z

  Noktúria je najčastejšou príčinou prerušenia spánku.

  Z

  Noktúriou trpí viac než 50% ľudí vo veku nad 50 rokov.

  Z

  Noktúria zvyšuje chorobnosť a úmrtnosť pacientov.

  Z

  Noktúria negatívne ovplyvňuje kvalitu života.

  Z

  Za prvotnú príčinu noktúrie sa považuje nerovnováha medzi tvorbou moču v noci a kapacitou močového mechúra.

  Z

  Nočnú polyúriu (zvýšenú tvorbu moču obličkami počas spánku) spôsobuje nedostatočná tvorba antidiuretického hormónu (AVP) v noci.

  Výskyt noktúrie podľa pohlavia a veku:

  • Muži 20 – 40 rokov 9,5% 9,5%
  • Ženy (20 – 40 rokov) 11% 11%
  • Muži starší ako 70 rokov 44% 44%
  • Ženy staršie ako 70 rokov 50% 50%

  Prečítajte si aj ostatné články:

  InkoFórum zastupuje ľudí trpiacich inkontinenciou a obhajuje ich potreby napríklad pri zmenách zákonov.

  Sila nášho združenia rastie s každý členom .

  Pridajte sa k nám

  Staňte sa členom nášho združenia. 

  Viac informácii o členstve nájdete TU.

  Čo získate:

  R

  zašleme vám Inkobalík s informačnými materiálmi a vzorkami

  R

  budeme vám zasielať pravidelný newsletter s novinkami v liečbe a prevencii

  R

  získate prístup do uzavretej FB skupiny, kde si môžete vymieňať rady s ostatnými pacientmi

  R

  môžete sa prostredníctvom poradne obrátiť so svojím problémom na našich odborníkov

  Fekálna inkontinencia

  Fekálna inkontinencia

  = únik stolice

  Únik stolice je veľmi intímnou témou a aj preto zostáva často skrytým problémom. Základom je zájsť za lekárom a o svojom probléme s ním otvorene hovoriť.

  Rizikové skupiny

  • Pacienti trpiaci hnačkou alebo zápchami
  • Pacienti s análnymi problémami:

  – ženy, ktoré mali ťažký pôrod
  – pacienti s prolapsom (prepadnutím) rektálnym alebo panvovým
  – pacienti na panvovej rádioterapii
  – pacienti po operácii análneho otvoru

  • Pacienti s únikom moču
  • Starší pacienti
  • Pacienti po úrazoch chrbta
  • Pacienti s neurologickými problémami (napr. Parkinsonova choroba)
  • Pacienti so silnými kognitívnymi poruchami alebo problémami s učením
  • Pacienti s cukrovkou

   

  Fekálna inkontinencia je symptómom, sprievodným znakom. Nie konkrétnou chorobou.

  Čo mám robiť?

  Určite navštívte vášho lekára. Ťažkosti s únikom stolice môžu byť liečené a v mnohých prípadoch aj vyliečené. Necíťte sa nepríjemne, keď o týchto problémoch máte rozprávať. Jedná sa o vaše zdravie. A nie ste určite jediný, kto únikom stolice trpí. Lekár je tu preto, aby vám pomohol.

  Prvým krokom k zlepšeniu vášho stavu je kompletné vyšetrenie. Táto anamnéza zahŕňa váš predchádzajúci zdravotný stav (choroby, operácie, liečba,…) a preverenie súčasného zdravotného stavu. Lekár by sa vás mal pýtať na váš životný štýl – diéty, cvičenie, pitný režim, lieky, ktoré užívate a ďalšie faktory, ktoré môžu únik stolice ovplyvniť. Na základe tohto a možno ďalších vyšetrení, ktoré lekár môže odporučiť, pripraví pre vás lekár individuálny program, v rámci ktorého sa môže zamerať na vyriešenie problémov so zápchou alebo hnačkami.

  Určite by ste mali navštíviť lekára, keď:

  • Spozorujete pravidelné úniky stolice
  • Máte tendenciu meniť svoje návyky súvisiace s vyprázdňovaním
  • Zbadáte pri vyprázdňovaní bolesť alebo krvácanie
  • Máte pocit, že vaše črevá nikdy nie sú úplne prázdne
  • Tmavá alebo čierna stolica
  • Spozorujete úbytky na váhe, ktoré neviete vysvetliť

  Ako problémy s únikom stolice zvládnuť?

  Požiadajte lekára o individuálny prístup k riešeniu vášho problému. V prípade, keď niečomu nerozumiete, nebojte sa opýtať. Iba keď správne porozumiete tomu, čo vám lekár hovorí, môžete navrhnuté riešenie správne uplatňovať aj v praxi. Aj rodina alebo opatrovatelia by mali byť zapojení do tohto procesu (s výnimkou prípadov, kedy si to pacient vyslovene neželá).

  Aké prvotné opatrenia by sme mali prijať, aby sme dosiahli správnu konzistenciu stolice a správne vyprázdňovanie čriev:

  Diéta:

  • Nutričné hodnoty, ktoré pacient prijíma by mali byť vyvážené
  • Pacient a lekár by mali pripraviť denník stravy a príjmu tekutín
  • Pacienti s tvrdou stolicou alebo dehydrovaní pacienti by mali byť vedení k tomu, aby vypili minimálne 1,5 litra tekutín denne
  • Lekár by mal skontrolovať riziko podvýživy u pacientov

  Návyky vyprázdňovania čriev:

  • Vyprázdnenie čriev by malo byť podporované po každom jedle
  • Pacient by mal pri vyprázdňovaní čriev vždy sedieť, aby sa vyhol namáhaniu
  • Toaleta by mala byť vybavená všetkými potrebnými pomôckami, ktoré by mohli vyprázdňovanie uľahčiť
  • Pacient by si mal obliekať oblečenie, ktoré sa dá jednoducho vyzliecť

  U lekára si tiež nezabudnite vypýtať informácie o pomôckach (absorpčné pomôcky, podložky,…), možnej podpore zo strany psychológa, pomôckach na ochranu vašej pokožky, jednorazových rukaviciach a všetkom ostatnom, čo vás napadne a v čom nemáte jasno. 

  Nakoľko téma úniku stolice alebo problémov súvisiacich s problémami s vyprázdňovaním je veľkým tabu, stáva sa, že pacient o nej začne hovoriť až keď je neskoro. Vtedy sa ťažšie hľadajú spôsoby liečby. Tieto v pokročilejších štádiách tiež nemusia byť také účinné ako keby sa problém zachytil na samotnom počiatku. 

  Nakoľko ide o vaše zdravie a máte pocit, že nie je niečo v poriadku, určite navštívte lekára a nebojte a nehanbite sa o svojom probléme hovoriť. Lekár vám pomôže váš problém riešiť a veľa krát aj vyriešiť. Prvotná iniciatíva je však najmä na vás. 

  Pridajte sa k nám

  Čo získate členstvom:

  R

  zašleme vám Inkobalík s informačnými materiálmi a vzorkami

  R

  budeme vám zasielať pravidelný newsletter s novinkami v liečbe a prevencii

  R

  získate prístup do uzavretej FB skupiny, kde si môžete vymieňať rady s ostatnými pacientmi

  R

  môžete sa prostredníctvom poradne obrátiť so svojím problémom na našich odborníkov